Až 70 procent pracujících Čechů je spokojeno se svým zaměstnáním

24. září 2020·Články·Lenka Skrzeczkova

Foto: Shutterstock

Podle Centra pro výzkum veřejného mínění je téměř sedm desetin pracujících v České republice spokojeno se svým zaměstnáním. Jde tak o nejlepší výsledek od roku 2003. Výzkum se mimo jiné zaměřil na spokojenost lidí se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a hodnocení přiměřenosti jejich příjmů.

“Výrazná většina dotazovaných, tedy 69 procent vyjadřuje spokojenost se svým zaměstnáním. Pětina je velmi spokojena, méně než polovina se cítí být spíše spokojena a čtvrtina (26 %) je na pomezí spokojenosti a nespokojenosti,” popisují výsledky statistici. Nespokojená je dlouhodobě menšina, pouhých pět procent respondentů.

Nejvíce spokojeni se zaměstnáním jsou podnikatelé či živnostníci, ti tvoří 74 procent a zaměstnanci, kteří zastávají vedoucí a odborné pozice (84 %). Podle statistiků je podíl o něco nižší v nedělnických profesích, které tvoří odborní pracovníci, úředníci a pracovníci ve službách a prodeji. Poté následují kvalifikované manuální profese. Nespokojení jsou zejména nekvalifikovaní dělníci, jejich zastoupení tvoří 11 procent.

“Podíl spokojených pracujících roste spolu se stupněm dosaženého vzdělání, se zlepšujícím se subjektivním hodnocením životní úrovně domácnosti a s čistým osobním příjmem,” uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Vztahy na pracovišti jsou pak více než třemi čtvrtinami pracujících hodnoceny kladně, tedy 78 procent a úplně chladné vztahy vnímá až  12 procent zaměstnaných. “Spokojenost na pracovišti úzce souvisí s celkovou spokojeností se zaměstnáním,” dodali statistici. Vztahy na pracovišti lépe hodnotí vyšší odborníci a vedoucí pracovníci, naopak lidé se základním vzděláním a vyučení tyto vztahy hodnotí negativně.

Co se týče příjmů už čísla v průzkumu tak hezká nejsou. Více než polovina dotazovaných si myslí, že jejich měsíční příjem za vykonanou práci je menší, než by si zasloužili. Jen 43 procent své finanční ohodnocení bere jako přiměřené. Pouze jedno procent se pak bere nadhodnoceně.

Odchod ze zaměstnání nejčastěji zvažují lidé ve věku 20 až 29 let, lidé se základním vzděláním, se špatnou životní úrovní své domácnosti a nekvalifikovaní dělníci. Také nespokojeni zaměstnanci, kteří negativně hodnotí vztahy na pracovišti a nelíbí se jim výše jejich ohodnocení. Nejméně pak ze zaměstnání odcházení kvalifikovaní dělníci.

Články - další články