SOUTĚŽ o vstupenky na letní festival s Karlem Gottem, Martou Jandovou nebo Portless zná své výherce

Karel Gott ozdobí svou účastí a hlasem rodinný festival LétoFest v Brně. Dále vystoupí Wanastowi Vjecy, Michal Hrůza nebo Marta Jandová. Jednodenní hudební akce se koná 19. srpna na stadionu za Lužánkami.

K dalším známým tvářím, které se na festivalu představí, patří zpěvák a skladatel Marek Ztracený nebo kapela Portless. Areál festivalu se otevře po poledni. První kapela začne své vystoupení ve 13:00 a hudební produkce bude pokračovat do půlnoci. Ze série stejnojmenných festivalů v osmi městech se pouze v Brně objeví Karel Gott, a to před 17:00.

Chcete si užít jednodenní festival v Brně na stadionu za Lužánkami úplně zadarmo? Pro pět z vás máme dvě volné vstupenky. Stačí s námi hrát a mít trochu štěstí.

Soutěžní otázka:

Kolik “Slavíků” má na kontě Karel Gott?

a) 11

b) 41 správná odpověď

c) 60

Prvních pět z vás, kteří nám napíšou správnou odpověď do zpráv na Facebooku Frekvence 1, vyhrají každý dva lístky, přičemž pro první dva nejrychlejší máme dokonce VIP vstupy.

Výherce vyhlásíme ve čtvrtek 17. srpna.

Výherci:

Josef Černý

Marie Továrková

Dasa Fiedor

Jirka Potoček

Bedřich Olšak


PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.