JAK SE NEZBLÁZNIT Z MATURITY!

Strach z maturity? Ti, co už to mají za sebou, kroutí možná hlavou, zkuste si ale vzpomenout na to, jak jste se tehdy cítili. Připadalo vám, že na těch několika zkouškách záleží celý váš budoucí život. Taková odpovědnost dokáže se sebedůvěrou mladého člověka pořádně zamávat.

V praxi se totiž ukazuje, že vysoká očekávání, která kladou na studenty rodiče i školy, a která si na sebe kladou i sami studenti, jsou někdy na škodu. Mohou totiž způsobit i přesný opak, a to že kvůli přílišné trémě maturanti u zkoušky neuspějí.

Psycholožka Alžběta Protivanská natočila pro portál LearnTube.cz zdarma přístupný video kurz Jak se nezbláznit z maturity, který jim může pomoci. „Studenti musí při přípravě na maturitu zvládnout hned několik překážek. Začíná to překonáním prokrastinace a zaměřením se na cíl, kterého chtějí dosáhnout. S tím má dnes problém naprostá většina studentů. Dále musí zvolit efektivní způsob učení a také se vyrovnat se stresem, který jim zkouška působí.“

„Na překonávání prokrastinace funguje například technika minizávazků. Určujme si malé, splnitelné cíle a nebojme se za jejich plnění odměnit. Je to mnohem jednodušší, než si úkol před námi představovat jako něco obrovského a nepřekonatelného.“

Alžběta dále vypráví o tom, jak je potřeba trénovat mozek pro úspěch a jak se postavit vlastnímu strachu. „Mozek potřebuje přijmout úspěch jako možnou variantu, proti návalu paniky zase může pomoci dechové cvičení.“ O těchto věcech se můžete dozvědět ve video kurzu Jak se nezbláznit z maturity, který natočila pro LearnTube.cz.