Jak uspět při pohovoru? Těchto chyb se vyvarujte

11. ledna 2019·Články·Lukáš Vaněk

Ilustrační foto.

Pracovní pohovory bývají pro některé jedince velmi nepříjemnou záležitostí. Pro získání zaměstnání musí plaší lidé prodat své zkušenosti, což není jednoduchý úkol. Většina uchazečů se pak nevyhne základním chybám, kvůli kterým dají zaměstnavatelé přednost jiným kandidátům.

Nedostatek perspektivy

Tímto termínem se nemyslí schopnost uchazeče mít jasnou představu o tom, kde se vidí dejme tomu za dalších pět let, což je jedna z nejoblíbenějších otázek u pohovoru, nýbrž dovednost být v jistém ohledu skromní a tolik se nevychloubat. Zaměstnavatel se nedívá jen po úspěšných uchazečích, ale také po lidech, kteří jsou sympatičtí. Strategie je tu naprosto zásadní. Pokud chcete mluvit o úspěších, udělat tak můžete, ale zaměstnavatele potěšíte zejména tím, jak jste svého úspěchu dosáhli.

Arogance

Jistá arogance až přílišné sebevědomí může uchazečům o práci také pěkně zavařit. Děje se tak především v případech, kdy se zpovídaní lidé srovnávají s ostatními kolegy z předešlého zaměstnání.

Třebaže by to byla pravda, pak to snižuje šanci na přijetí. Zaměstnavatelé si usmyslí, že uchazeč útočí na své bývalé kolegy ze strachu, nebo se mohou oprávněně domnívat, že se nad nimi povyšuje.

Pokorné chvástání

Ruku v ruce s arogancí jde i chvástání a přehánění za účelem ohromení potencionálního zaměstnavatele. Velmi často se však vyplácí se tomuto chování vyhnout. Dejme tomu, že se zaměstnavatel zeptá uchazeče, jaké jsou jeho slabiny, a on mu odpoví, že je moc velký perfekcionista, nebo že byl v minulém zaměstnání neustále pod tlakem, protože všichni ostatní chtěli od něj pomoci.

Při pohovoru není důležité jen na zaměstnavatele zapůsobit, ale i navázat s ním “vztah”. Co k tomu může pomoci? Nejprve je důležité dívat se na sebe očima zaměstnavatele a pamatovat si, že chtějí sympatického zaměstnance. Dále se vyhněte zdánlivé nadřazenosti a porovnávání sebe sama s ostatními. Nakonec si buďte jistí, jaké jsou vaše přednosti a slabiny.

Narcismus

Každý z nás má v sobě alespoň trochu narcismu. Někdo o sobě povídá rád častokrát, někdo jenom trochu, ale přece. Narcismus se může projevit ve smyslu nadřazenosti k tazatelům, což vede až k arogantnímu chování. To pochopitelně nemají zaměstnavatelé rádi. Proto je důležité tuto svou “temnou” stránku osobnosti během pohovoru potlačit. Mějte na paměti, že zaměstnavatel hledá sebevědomého zaměstnance a ne někoho, kdo si myslí, že je všem ostatním nadřazený.

Články - další články