Je to průšvih! Chceme ven!

Nenechte se zmást umělými tématy, v těchto volbách jde o hodně, říká Pavel Chleborád, člen předsednictva hnutí Referendum o EU.

Letošní volební kampaň je festivalem umělých témat. Vytváří se jimi clona, aby voliči přehlédli to nejpodstatnější. Prakticky nikdo se neodváží pojmenovat příčinu vzniku velké části problémů a pouze se omílají stále dokola jejich důsledky. Boj proti nízkým mzdám? Stát bere zaměstnancům až 70 % jejich celkového měsíčního výdělku na daních a odvodech. Můžeme je snížit? No ano, reformou daňové soustavy. Jsme schopni ji provést? Ne, neboť je vázána na legislativu EU, která určuje základní pravidla. Přijetí eura? Pokud setrváme v EU, budeme muset euro přijmout bez ohledu na vůli českých voličů. Kvalita potravin? Díky centrálním dotacím EU do zemědělství a podpoře biopaliv přestáváme produkovat maso, mléko i obiloviny. Naši občané jsou tak závislí na dovozu podřadných potravin z ciziny a v párcích mají kuřecí separát z Německa i Polska. Podstatná část důležitých otázek, která pálí české občany, je ve skutečnosti přímo či nepřímo ovlivněna naším členstvím v Unii. Dvě třetiny hlasování v českém parlamentu tvoří mechanické, automatické přejímání unijních směrnic. Evropská komise již připravuje plán na harmonizaci daní skrze celou EU. Všimli jste si, že se ve spojitosti s EU vždy mluví o jednotném, nikoliv volném trhu? A tento trh je řízen nikým nevolenou Evropskou komisí, v zájmu velkých hráčů jako Francie a Německo. „Je to průšvih! Chceme ven! Nastal čas na Referendum o Evropské unii a návrat kontroly nad naší zemí tam, kam patří. Do rukou občanů České republiky,“ uzavírá Chleborád.

Více na https://www.referendum.cz/

Objednatel a zpracovatel: Referendum o EU