V čem je ukryta jedinečnost Regionálních potravin?

Krajové speciality vyráběné s úctou k přírodě. I tak by se daly charakterizovat potraviny, které se pyšní modro-zeleným logem Regionální potravina.

Značku získávají nejkvalitnější tuzemské zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí ve 13 krajských soutěžích. Přívlastek regionální je u těchto potravin tedy více než namístě, garantuje původ výrobku. Přihlášený výrobek musí být vyroben v daném kraji, a to z místních surovin.

Díky krátkým distribučním cestám jsou navíc čerstvější a zároveň i ekologičtější, protože čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Přínosem je také podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. A nelze opomenout také výrazný podíl na udržení tradice, protože leckteré oceněné potraviny vychází z původních receptur našich babiček.

Ocenění se udílí na čtyři roky a je určeno pouze pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, často se jedná o rodinné firmy. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně a soutěží se v devíti kategoriích, v každé může zvítězit pouze jeden výrobek. Administraci soutěže a následnou propagaci značky a oceněných výrobků má na starosti Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Oceněné produkty najdete v obchodech, na farmářských trzích nebo přímo u výrobců. Přehledný seznam všech oceněných výrobků je zájemcům k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.