Jak najít práci po padesátce? Poradíme vám!

Buďte aktivní. Sami vyhledávejte zaměstnavatele, snažte se je oslovit. A mezitím si dojděte i na Úřad práce.

„Úřad práce sám realizuje různé projekty, které podporují  zaměstnávaní lidí nad 50 let  a kromě toho má i přehled o dalších projektech, které jsou pro tuto cílovou skupinu realizována. I řada  neziskových organizací a podnikatelských subjektů získává  peníze z evropských sociálních fondů  a na základě toho pak může realizovat projekty, které těmto lidem nabízejí rekvalifikace, ale i uplatnění na pracovním trhu,“řekl rádiu Frekvence 1 ředitel Asociace občanských poraden, pan Stanislav Skalický.

Někteří podnikatelé u nás zaměstnávají lidi po padesátce pro jejich zkušenosti. Někteří je přímo vyhledávají i přes pracovní portály.

Prodejte zkušenosti

„Zaměstnanci nad 50 let mají co nabídnout. Mnohdy nepotřebují dlouhodobé  zaškolování, jsou loajální právě  pro své zkušenosti a často i proto, že ještě mají finanční závazky. Své znalosti můžou předat mladším kolegům a navíc mají většinou dospělé děti, takže nepotřebují často uvolňovat z práce,“ řekl Stanislav Skalický. 

Pomůže Go50Go

Je několik neziskových organizací, které se snaží pomáhat lidem po 50tce najít uplatnění na pracovním trhu. Například  projekt Go50Go, jehož cílem je zviditelnit problémy lidí po padesátce, kteří shánějí trvalé zaměstnání. Projekt se snaží svým působením zbavit společnost předsudků, že jde o staré lidi, ale naopak dokázat pravý opak! Vzhledem k tomu, že se stále posouvá věková hranice aktivně působících lidí na pracovním trhu, je padesátka v podstatě věkem vyzrálého člověka plného síly, elánu i nápadů.

Go50go připravuje poradnu a workshopy

Prvním krokem projektu je realizace Konference GO 50 GO, která se koná 30. 10. 2014 v Podolské vodárně, Podolská 15, Praha 4, pod záštitou paní ministryně MPSV Michaely Marksové Tominové.  Pod hlavičkou projektu bude nadále pokračovat dobrovolnické personální poradenství, nastartují se vzdělávací workshopy a klubová setkávání  pro uchazeče o práci nad padesát let společně s manažery a zaměstnaci firem zapojených do projektu.

„Chceme sblížit obě skupiny a pomoci jim nalézt společnou řeč. Antagonismy škodí celé společnosti. Jak už název projektu naznačuje, vztah k práci a k životu mají padesátníci a šedesátníci stále aktivní. Říkají dost, chtějí jít dál, bez ohledu na věk, učit se nové věci, předávat svoje zkušenosti,“ dodala Lada Vávrová.