Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit o pomoc?

České domácnosti získají díky kotlíkovým dotacím zpět 70 - 85 % uznatelných nákladů na výměnu starého neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Příjem žádostí se navíc kvapem blíží.

Výměna zastaralých kotlů na pevná paliva se podle odhadů MŽP týká zhruba 350 tisíc kotlů a celkem bylo do dotačního programu vyčleněno 9 miliard Kč. Budou přitom výhradně určeny rodinným domům. „Domácnosti mohou svůj stávající kotel s ručním přikládáním vyměnit za moderní nízko-emisní kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel, nebo tepelné čerpadlo,“ vysvětluje Martin Fencl ze společnosti E.ON Energie, a.s.

Až 85% z ceny kotle uhradí dotace

Na pořízení kotle bude možné získat 70 – 85 % z celkových uznatelných nákladů, které činí 150 000 Kč. Dotace tedy může činit až 127 500 Kč.

Kdy a jak o dotace žádat?

Rozdělování dotací je plně v kompetenci jednotlivých krajů, které určí konkrétní postup žádostí o dotace i své případné speciální podmínky. Předpokládá se, že kraje spustí příjem žádostí počátkem roku 2016, ale již nyní je čas se na žádost řádně připravit. Samotnou žádost o dotaci bude nutné doplnit další povinnou dokumentací a některé činnosti včetně samotné montáže musí provádět specializovaní odborníci. Nezbytnou podmínkou je například dodání energetického posudku s návrhem případných mikroopatření v případě, že budova nebude splňovat minimálně energetickou třídu náročnosti C.

Společnost E.ON nabízí nově komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání kotlíkové dotace. V jejím rámci zajistí potřebný energetický posudek domu, navrhne vhodný topný zdroj včetně zajištění jeho instalace a v případě potřeby navrhne i další energetická opatření. Navíc se postará o nezbytnou administrativu, připraví potřebnou dokumentaci a pomůže vám s podáním žádosti na příslušném krajském úřadě. Ušetříte tak čas a vše budete mít připraveno v předstihu, abyste byli mezi prvními žadateli a zvýšili tím svou šanci na získání dotace.

Pro více informací a nezávaznou registraci navštivte www.kotelbezstarosti.cz .