Péče o rodiče vyžaduje hodně času! Poradíme vám.

Rodina, základ šťastného života. Ještě před padesáti lety bylo zcela normální, když pod jednou střechou žily tři generace a jedna druhé pomáhala. Prarodiče nebyli odkázáni na péči cizích osob, vnoučata nemusela do jesliček, a bylo samozřejmostí pomáhat jeden druhému. Údajně se tento model do českých rodin zase vrací.

Život 90

Michaela Sladká z organizace Život 90 Frekvenci 1 řekla, že na bezplatné lince 800 157 157 lidem poradí, jak se o nemohoucího rodiče postarat. Pokud na péči o blízké nemáte čas a sílu, pomůžou vám vybrat vhodné sociální zařízení. Vedle toho občanské sdružení funguje pro seniory, organizuje pro ně mnoho zajímavých akcí a aktivit. Najdete je na www.zivot90.cz.

Příspěvky na péči

Příspěvky na péči se vyplácejí osobám, které jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů závislé na pomoci druhých. Pokud se chcete o nemohoucí rodiče starat sami, je potřeba na krajské pobočce Úřadu práce vyřídit příspěvky na péči, na mobilitu a průkaz osoby se zdravotním postižením. V případě, že bude nemocnému důchodci přiznán alespoň II. stupeň příspěvku, a rodinný příslušník bude první pečující osobou, doba péče se mu započte do důchodu.

Každodenní péče o nemocné je velmi náročná na čas, stejně tak na psychiku a fyzickou odolnost. Kdo chce o blízké  pečovat, potřebuje získat odborné dovednosti. Poradí vám v OS Život 90.

Výhody pečovatelské služby

Pečovatelské domy pro seniory jsou přizpůsobeny jejich potřebám. Lidé bydlí v malometrážních bytech, k dispozici jim je 24 hodin denně pečovatelka, kdo může dojde si na oběd do místní jídelny. Nemohoucím pečovatelky nosí stravu na pokoj, myjí je, povídají si s nimi. „Další výhodou pečovatelského domu je skutečnost, že tam lidé nejsou sami, mají si s kým popovídat,  sdílet radosti i strasti, což je důležité a výborná psychoterapie,“ dodala Michaela Sladká.

Odlehčovací pobyty

Potřebujete odjet na dovolenou, vyberte pro seniora odlehčovací pobyt. Jde o tzv. přestupní stanicí, která mimo jiné řeší čas mezi pobytem v nemocnici a návratem domů. Takové období bývá těžké pro obě strany. Tady se nemocní znovu učí základním hygienickým návykům, každodenní sebepéči. Velký důraz je kladen na samostatnost. 

Služba do domu

V případě, že to zdravotní stav člověka v důchodovém věku dovolí, můžete pro něj využít pečovatelské služby, která k němu dochází do bytu několikrát týdně a na několik hodin denně.

Varianty – zvonek, asistent, centrum

Často seniorům stačí zavést do místa, kde pobývají elektronické zařízení. Stiskem tlačítka si přivolají nejbližší pomoc – ozve se jim operátor. A v neposlední řadě své služby nabízejí i osobní asistenti.

Další neméně příjemná možnost jsou vybudovaná centra denních služeb, která senior může navštěvovat v době pracovní doby a  kde má zajištěný servis v rámci nabízených služeb.

Konkrétní informace najdou zájemci například na webu www.zitdeledoma.czwww.pecujdoma.cz nebo www.zivot90.cz.