Váháte, zda si do auta pořídit hasící přístroj? O životě a smrti často rozhodují detaily

Tragické prvenství patří v posledních letech roku 2006, kdy při požárech motorových vozidel zemřelo 132 lidí. Výbavu vašeho auta tak rozhodně není radno podcenit!

Požár motorového vozidla postupuje velmi rychle a proto je důležitý i velmi rychlý hasební zásah. Automobil může být ohněm kompletně zničen během dvou minut. Nechráněný člověk v plamenech přežije jen několik vteřin. Každé zranění popálením je však zásah do zbytku života. Požár proto vždy ohlaste telefonicky na číslo 150, případně 112. Dále postupujte dle instrukcí operačního důstojníka.

Jak bojovat s ohněm na vozidle:

  1. Při jakémkoli podezření na požár – kouř, je cítit že se něco pálí apod. – je třeba co nejrychleji a bezpečně zastavit.
  2. Vypněte motor, a pokud je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie, vypněte baterie. Již to mnohdy stačí, pokud požár vzniká od zkratu v elektroinstalaci. Většina požárů vzniká v motorové části nebo od rozpáleného výfuku.
  3. Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem proveďte vizuální kontrolu. Zjistěte, kde požár vznikl – stačí pohled pod vozidlo od zadní části až dopředu pod motor.
  4. Pokud se potvrdí požár či žhnutí, všichni by měli co nejrychleji opustit vozidlo a to do bezpečné vzdálenosti (deset metrů rozhodně nestačí) a mimo silnici.
  5. Pokud hoří motorový prostor a máte hasicí přístroj, nikdy zcela neotevírejte kapotuHaste nejprve jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty! Hašení provádějte na zasažená místa.
  6. Zároveň vyzvěte někdo ze spolucestujících a ohlaste požár na linku 150 nebo 112.
  7. Nemáte-li hasicí přístroj k dispozicilze použít na hašení zasaženého místa dekukabát, či něco jinéhoco by zabránilo přístupu vzduchu a požár se tak nemohl šířit. To platí jen v případě, že se jedná o začínající požár, ve stadiu žhnutí či malého zahoření.
  8. V případě požáru většího celku, nebo nejste-li schopni požár uhasit, či nemáte-li dostatek hasících prostředků, počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti. V případě požáru většího celku, nebo nejste-li schopni požár uhasit, či nemáte-li dostatek hasících prostředků, počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti.
  9. Pokud možno, snažte se odklonit projíždějící vozidla, ale vše záleží na situaci a místě požáru. Bezpečnost vaše i ostatních účastníků je nejdůležitější!
  10. Dojde li k požáru vozidla následkem dopravní nehody situace je podstatně složitější a jedná se hlavně o záchranu lidských životů.

 

Jaký typ hasícího přístroje zvolit?

Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro osobní vozidla je práškový hasicí přístroj. Stačí malý kilový, nebo dvoukilový. Přípravek ve spreji nebo pěnový hasicí přístroj lze rovněž použít, nicméně v zimě může zamrznout. Hasicí přístroj umístěte co nejblíže řidiči, nejvhodnějším řešením je uchycení k podlaze pod jedním z předních sedadel, schránka před spolujezdcem atp., jak uvádí server Besip.

Hasicí přístroj pak můžete použít i jiným způsobem. Pokud se stanete účastníky dopravní nehody, vzpříčí se vám dveře a nemůžete tak opustit vozidlo, hasicí přístroj poslouží jako kladivo. Rozbijete jím skleněné výplně a vůz opustíte podobně rychle jako dveřmi.

Pokud vidíte jiného motoristu v nouzi, neváhejte a zastavte. Poskytněte pomoc! Nemůžete totiž předvídat, kdy budete stejnou pomoc potřebovat i vy!

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů