Bílá pastelka po roce opět míří do ulic! Prodávat ji budou tisíce dobrovolníků

13. října 2015·Zprávy·Luboš Procházka

Ve středu 14. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole už 16. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované po celém Česku.

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků z řad středoškolských studentů, členů a příznivců SONS. Za minimální příspěvek 20,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a kalendářík na rok 2016.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajských TyfloCenter: výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače; značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova bodového písma a další).

Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 14. října od 16:00 vystoupí na Václavském náměstí nevidomý zpěvák Raven a dále také Flamenco – Lenka Glässnerová. Zájemci si budou moci rovněž prohlédnout široké spektrum kompenzačních pomůcek, které užívají osoby se zrakovým postižením.

„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, které nám vydatně pomáhají při svépomocné realizaci shora uvedených i mnoha dalších činností“, řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Loni dělal výtěžek sbírky 1 775 878,- Kč!

Zprávy - další články