Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Své následníky předběhl o celé století

Česká republika si 6. července připomíná již 604. výročí kruté popravy mistra Jana Husa, kněze, myslitele a rektor pražské univerzity. Reformátora Husa upálili za kritiku církve během kostnického koncilu v roce 1415.

Mistr Jan Hus byl jednou z vůbec prvních osobností, která poukazovala na nutnost reformace církve. Vadil mu především odklon od skromnosti a údajný mravní úpadek, který spatřoval mimo jiné v kupčení s tzv. odpustky. Za své učení byl však katolickou církví označen za kacíře a 6. 7. 1415 v Kostnici upálen. Jeho ostatky byly vysypány do řeky Rýn, aby se místo jeho posledního odpočinku nestalo cílem poutníků.

Jeho odkaz však popravou neskončil. V okruhu jeho stoupenců se postupně zrodilo husitství, které nabývalo na čím dál větší síle. Husovo učení nakonec ovlivnilo dějiny českých zemí na dlouhá století dopředu.

Datum Husova upálení se však památným dnem stalo oficiálně až roku 1925, od roku 2000 je z něj pak státní svátek.

Husté ovšem nebyli jediní. Zhruba sto let od Husova upálení přišli další učenci, kteří pokračovali v reformátorských myšlenkách – Němec Martin Luther, Francouz Jan Kalvín nebo Švýcar Ulrich Zwingli. Změny v pohledu na církev již nešly vrátit zpět a postupně pronikaly do celé Evropy.

Na omluvu z řad církve si ale slavný český reformátor musel počkat celá staletí. Jako první vyjádřil nad jeho osudem lítost až papež Jan Pavel II. v roce 1999. “Cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Janu Hus vydán a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktu a rozdělení,” uvedl tehdy papež v projevu k účastníkům Římského mezinárodního sympozia o mistru Janu Husovi ve Vatikánu.

“Hus je pamětihodnou postavou z mnoha důvodů. Ale je to zejména jeho morální odvaha, která z něj tváří v tvář protivenstvím a smrti učinila postavu zvláštního významu pro český národ, který byl v průběhu staletí také těžce zkoušen,” pronesl o něm papež po staletích od jeho smrti.

Galerie