Co nejvíce trápí Čechy? Výsledky průzkumu vás možná překvapí

19. března 2019·Zprávy·Lukáš Vaněk

Za nejpalčivější problémy země považují Češi korupci a hospodářskou kriminalitu. Lidé naopak nejvíce chválí nabídku zboží a služeb, kulturu a míru nezaměstnanosti. Spokojenost významně převažuje u 16 z celkem 29 zkoumaných oblastí veřejného života. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Korupci kritizuje 60 procent dotázaných, hospodářskou kriminalitu 49 procent. Přistěhovalectví považuje za problém 42 procent české veřejnosti. V tomto případě se ale situace v posledních letech výrazně lepší. V roce 2017 považovalo přistěhovalectví za problém 61 procent lidí, o rok dříve to bylo 74 procent.

Podobně se lepší také pohled na bezpečnost občanů a obecnou kriminalitu. Před třemi lety tuto oblast považovalo za problém 40 procent lidí, před dvěma lety jich bylo 35 procent a nyní se podíl snížil na 22 procent. Zvyšuje se naopak spokojenost s celkovou náladou ve společnosti, ačkoliv stále mírně převažují kritické hlasy. Spokojeno s ní je 27 procent lidí, nespokojeno 30 procent. Odpověď “tak napůl” zvolilo 42 procent Čechů.

Nabídku zboží a služeb chválí 76 procent lidí, kulturu 63 procent lidí, míru nezaměstnanosti 55 procent lidí a dodržování lidských práv 52 procent lidí. V dalších oblastech sice už podíl spokojených klesl pod padesátiprocentní hranici, u mnoha z nich ale stále zůstává výrazně vyšší než podíl nespokojených. Týká se to například vědy a výzkumu, dopravní obslužnosti, vztahů ČR se zahraničím nebo životní úrovně.

Podle CVVM souvisí rostoucí míra spokojenosti v mnoha oblastech s pozitivním hospodářským vývojem a uklidnění situace spojené s migrační krizí. “Lidé s nižším vzděláním a především lidé se špatnou životní úrovní jsou daleko méně spokojení než jejich protipóly,” uvedlo CVVM.

Výzkum se uskutečnil od 2. do 13. února a zúčastnilo se ho 1064 lidí.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články