Muž více než 40 let každý den sází stromy, výsledek je neuvěřitelný

25. dubna 2020·Zprávy·Barbora Pisingerová

Jak se říká, každý z nás by měl pro lepší svět učinit alespoň to, na co sám stačí. Muž jménem Jadav Payeng to vzal doslova a po malých kousíčcích se mu nakonec podařilo něco neobyčejného. Po desítkách let sázení stromků vytvořil z vyschlé pustiny les plný vegetace a života.

Životní prostředí na naší planetě dostalo od lidí již pořádně zabrat. Nakonec na to doplácíme i my sami, protože řada změn nevratně narušuje řád věcí. Z krajiny mizí voda a hladina oceánů naopak stoupá. Jedinečná místa jako Aralské jezero se postupně mění v prach bez života.

Z globálního hlediska mnoho z nás napadne, že jedinec nemá moc šancí situaci změnit. Pro své děti by nikdo z nás nechtěl horší svět, než do jakého jsme přišli my sami, většina populace však neví, co pro to vlastně udělat. Naštěstí existují jedinci jako je Jadav Payeng, kteří jdou úžasným příkladem.

Když bylo tomuto muži 16 let, zjistil, že je jeho domov ve vážném ohrožení. Žil totiž na ostrůvku Majuli na území Indie, největším říčním ostrově na světě. Kvůli erozi půdy na březích se ostrov čím dál více potápěl. Mezi odborníky se rozšířily obavy, že ostrov zřejmě dlouho nepřežije. Za posledních 70 let se scvrkl na polovinu a jeho postupný zánik je čím dál rychlejší.

Jadav Payeng si proto řekl, že věc nenechá jen tak. Když v roce 1979 našel množství mrtvých hadů, kteří zemřeli vedrem, uvědomil si, že na ostrově nutně chybí větší množství stromů. A tak začal sázet. Sázel malé stromky každý den a nepřestal po dlouhých 41 let.

Místa, která kdysi byly jen vyschlými písečnými dunami bez vegetace dnes díky píli a činorodosti jednoho muže vypadají zcela odlišně. Stromy, které s láskou pěstoval, vyrostly do výšky, vytvořily stín pro další rostliny a daly vzniknout zcela novému ekosystému, který již dnes žije vlastním životem.

Les se v současnosti nachází na 550 hektarech půdy, což je jen tak pro představu 5 500 000 m2. Ostrov Majuli nakonec zřejmě přeci jen za desítky let zalije voda, jeho životnost se však rozhodně prodloužila a život na ostrově se pro všechny organismy zpříjemnil.

Zprávy - další články