GALERIE: Dvacet silných fotografií z Černobylu! Takhle to tam vypadá 30 let po havárii

26. dubna 2016·Zprávy·Luboš Procházka

Dnes je to přesně 30 let, co došlo k havárii v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl! Přečtěte si, co přesně se tam stalo. A podívejte se na fotky, jak to vypadá v Černobylu dnes.

25. dubna 1986:

01:06 – Snižováním výkonu zahájeno plánované odstavení čtvrtého bloku.

13:05 – Výkon reaktoru snížen na polovinu. Odstaven první turbogenerátor a krátce poté byl odpojen systém havarijního chlazení.

16:00 – Ranní směna odchází. Pracovníci této směny byli v předchozích dnech seznámeni s testem a znali celý postup. Speciální tým elektroinženýrů zůstal na místě.

23:10 – Pokračovalo další snižování výkonu. Chybou operátora došlo k prudkému poklesu výkonu reaktoru.

26. dubna 1986:

01:23:04 – Operátoři uzavřeli přívod páry a experiment začal. Poslední osudové chyby se dopustili tím, že zablokovali havarijní signál, který by při uzavření přívodu páry na turbínu automaticky odstavil reaktor. Reaktor dál běžel, podstatně se však snížil průtok chladící vody, rostla její teplota i tlak.

01:23:40 – Vydán příkaz k havarijnímu odstavení reaktoru zasunutím regulačních tyčí. Zasouvání tyčí však bylo příliš pomalé a dráha pro zasunutí tyčí byla navíc teplem zdeformovaná.

01:23:44 – Výkon reaktoru začal prudce růst. To nevydržely palivové články a praskly, jejich úlomky spadly do chladící vody, která se přeměnila v páru. Výbuch páry zvedl tisícitunové víko reaktoru a nastala první exploze. Z reaktoru začala unikat radioaktivita a dovnitř začal vnikat vzduch a začal hořet grafit. Kov palivových trubek začal reagovat s vodou a vzniklý vodík způsobil po třech sekundách druhou explozi.

02:20 – Požár se podařilo na čtvrtém bloku lokalizovat. Hasiči, z nichž mnozí později zemřeli, se vrhli do boje s ohněm, aby se nerozšířil na další bloky.

05:00 – Požár na čtvrtém bloku byl uhašen.

24:00 – Vítr zavál v první vlně radioaktivní spad na sever od elektrárny. Nejhůře postiženo Bělorusko, zasaženo bylo i Baltské moře, Švédsko, Finsko a Rusko.

27. dubna 1986

* Formarkská jaderná elektrárna ve Švédsku, vzdálená od Černobylu více než 1000 kilometrů, zachytila první signály úniku radioaktivity. Zahájena evakuace městečka Pripjať.

* V poledne zavál vítr radioaktivní spad například do Polska, Československa, Rakouska či Německa.

28. dubna 1986

* O katastrofě se prostřednictvím krátké zprávy agentury TASS dozvěděl svět.

Třicet let od katastrofy se v lesích u Černobylu skvěle daří divoké zvěři

Zprávy - další články