GALERIE: Jak žijí lidé kmene Guna? Rozhodnutí zde činí ženy a věří ve třetí pohlaví

Lidé etnika Guna či Kuna žijí u pobřeží Karibiku v Panamě. Nenápadní domorodci fascinují antropology svým nevšedním společenským uspořádáním, kdy ženy vlastní majetek a činí důležitá rozhodnutí. Jednou z dalších zvláštností je také dělení lidí na tři pohlaví. Vedle můžu a žen zde existuje ještě Omeggid.

Lidé národa Guna žijí na souostroví San Blas a v oblasti Guna Yala na pobřeží Panamy a Kolumbie. Jejich populace čítá asi 50 tisíc osob a v jejich společnosti narazíme hned na několik zvláštností. Národ se například pyšní neobvyklou početností albínů. Na každých 145 narozených dětí připadne jedno s touto vrozenou poruchou.

Poměrně neobvyklé je také z pohledu našeho historického vývoje majetkové uspořádání místních. Platí zde totiž matrilinearita, takže majetek se dědí v rodové linii po matkách. Podle antropologů se však nejedná o naprostý matriarchát.

Ačkoli ženy činí důležitá rozhodnutí co se týče domácnosti, málo kdy prý zastávají politické funkce či vůdčí pozice. Domorodci jsou navíc přesvědčeni o rovnosti mezi pohlavími a je pro ně naprosto přirozené ctít vzájemný respekt. Ženské práce a péče o děti jsou vnímány jako stejně důležité, jako například rybolov nebo zemědělství, kterému se věnují zase muži.

Práce žen se ovšem v posledních letech s rozvojem turismu posunula v žebříčku přece jen trochu nahoru. Ručně vyšívané molas, tedy tradiční vyšívané kroje, se totiž dají dobře zpeněžit a žena si tu průměrně přijde zhruba na dvojnásobek toho, co muž.

Pokud se však muž rozhodne jít životní dráhou ženy, má na to plné právo a jeho komunita ho bude plně respektovat. V případě, že se narodí chlapec, který se cítí být ženou, rodina ho vychová jako dívku a on se stane tzv. Omeggid, tedy třetím pohlavím. Celý život pak prožije v ženské roli. Zatímco místním přijde podobná praxe zcela normální, v případě, že se Omeggid rozhodne vyrazit za hranice území do Panamy, může snadno narazit na mnohem méně chápavé postoje v běžné populaci.

Galerie