Je Velikonoční pondělí. Svátek je spojený s pomlázkou a koledou

5. dubna 2021·Zprávy·Redakce

Ilustrační foto. (Zdroj: Shutterstock)

Dnes je Velikonoční pondělí. V křesťanské tradici sice následuje po neděli zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k pondělí se už žádná křesťanská oslava ale neváže. Velikonoční pondělek patří převážně lidovým zvykům, které jsou spjaté s končící zimou a začínajícím jarem.

Chlapci a muži chodí na koledu s pomlázkou, symbolicky šlehají ženy a dívky zelenými proutky, které údajně přinášejí “pomlazení”. Za odměnu dostávají malovaná nebo čokoládová vajíčka. Na Moravě dodnes nevymizel zvyk polévání studenou vodou, která má člověka očistit od hříchů a osvěžit.

Velikonoční pomlázka je doložena už ve vzpomínkách pražského kazatele Konráda Waldhausera žijícího ve 14. století. Na Velikonoční pondělí se dodnes koleduje hlavně v těch regionech, které dodržují lidové zvyky, nicméně skupinky chlapců a mužů obcházející sousedy a známé jsou vidět i ve velkých městech.

Zprávy - další články

Doporučujeme