Lidé a firmy zatím odevzdali více než polovinu daňových přiznání. Už jste podali svoje?

Lidé a firmy zatím odevzdali 1,21 milionu daňových přiznání za loňský rok. Z toho fyzické osoby podaly 1,07 milionu přiznání a firmy 140.000. Data zveřejnila Finanční správa na Twitteru. Přiznání je třeba letos odevzdat do 3. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 2. července. Z očekávaného počtu přiznání k 3. dubnu zbývá vybrat podle správy 34 procent přiznání u fyzických osob a 48 procent u firem.

Loni správa zaevidovala za rok 2016 dohromady v obou termínech zhruba 2,6 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,2 milionu od fyzických osob a 400.000 od firem.

Finanční správa dnes upozornila, že příjmy z ubytování či přepravy osob získané prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb, Booking, Uber a další, podléhají dani z příjmu a mají být zahrnuty v daňovém přiznání za rok 2017.

Způsoby podání

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

Finanční správa upozornila, že pokud má daňový subjekt či jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. Za nedodržení povinné elektronické formy hrozí pokuta 2000 korun.

Rozšířené úřední hodiny

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Letos budou od 26. března do 29. března otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 08:00 do 17:00. Poslední den, 3. dubna, od 08:00 do 18:00. Pracovníci Finanční správy i letos vyjedou do vybraných obcí.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2016 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Ti, kdo měli navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.

Jaké hrozí sankce?

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 Kč. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 Kč finanční úřad nevyměřuje.

Daňová specialistka firmy Kodap Jana Janoušková upozornila, že ve stejné lhůtě jako daňové přiznání musí poplatník nahlásit finančnímu úřadu osvobozené příjmy nad pět milionů korun. “Takovým příjmem může být dar, dědictví, výhra z loterií, sázek a podobných her nebo i osvobozený příjem z prodeje obchodního podílu či cenných papírů,” uvedla.

Pro oznámení neexistuje formulář, oznámení ale musí obsahovat tři náležitosti. Jde o výši příjmu, popis okolností nabytí a datum, kdy příjem vznikl. V případě nesplnění oznamovací povinnosti hrozí pokuta od 0,1 do 15 procent z částky neoznámeného příjmu.

Zdroj: ČTK