Mají fyzické tresty na děti neblahý vliv? Podle psychologa narušují zdravý vývoj

10. září 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Ilustrační foto

Podle odborníků si Česká republika dlouhodobě zadělává na problém. Podle docenta lékařské psychologie, klinického psychologa a soudního znalce Radka Ptáčka totiž česká společnost stále vnímá fyzické trestání dětí jako něco zcela normálního a potřebného, zatímco většina vyspělých států již na tuto praxi pohlíží zcela odlišně. Podle Ptáčka mohou mít fyzické tresty velmi negativní vliv na vývoj jedince.

Odborníci se shodují, že jakýkoli problém, který se týká nejmladší generace, se netýká pouze zanedbaných, traumatizovaných či zneužívaných jednotlivců, ale celé společnosti. Negativní zkušenost se totiž ostře promítne do dalšího vývoje dítěte a skrz něj poté nadále ovlivňuje jeho okolí, potažmo zase další generaci. Zjednodušeně řečeno, pokud chceme jednou lepší svět, musíme se tedy zaměřit hlavně na děti.

A právě jim se věnovala mezinárodní konference neziskové organizace International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (Mezinárodní společnosti pro prevenci zneužívání a zanedbávání dětí). Jedním z témat, o kterých experti hovořili, byla i specialita České republiky – fyzické tresty jako součást výchovy.

Skutečně uškodí již jedno plácnutí? Podle docenta Ptáčka je facka často pouze špičkou ledovce. Od příležitostného výchovného plácnutí mohou někteří jedinci pod vlivem emocí či stresu snadno sklouznout k intenzivnějším trestům a je velmi těžké stanovit hranici, kdy jde ještě o trest, a kdy už jde o agresivní bití ze strany rodiče, které bychom měli označit za tyranizující.

Odborníci na dětskou psychiku navíc upozorňují, že fyzické tresty jsou ponižující a dítě je ve velmi svázané pozici. Nemá totiž žádný způsob, jak se přípustně bránit. Pokud například rodič překročí určitou mez nebo se k trestu uchýlí z pohledu dítěte nespravedlivě, neexistuje, že by potomek rodiči útok vrátil či se mu alespoň fyzicky bránil.

Řada odborných studií a šetření přitom uvádí, že fyzické tresty nejsou ani nijak dlouhodobě výchovně účinné. Někteří experti na vývoj dětí jsou přesvědčení, že jimi často dospělý docílí pouze toho, že dítě pojme násilí za součást života. Podle Ptáčka tedy fyzické trestání dítěte slouží ve výsledku převážně k ventilaci emocí rozrušeného rodiče.

 

Zprávy - další články