Na příjem DVB-T2 je připravena čtvrtina domácností

Zhruba čtvrtina českých domácností je připravena na přechod na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2. Na začátku roku to byla asi pětina domácností. Jejich podíl se do konce roku ještě zvýší, protože probíhá hlavní nákupní sezóna a prodejci hlásí zvýšený zájem o televizní přijímače. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Českých Radiokomunikací, který má ČTK k dispozici.

Vypínání stávajícího pozemního televizního vysílání je naplánováno na podzim roku 2019. Pozemní TV vysílání je dlouhodobě nejpopulárnější platformou. Celkově ho využívá zhruba 60 procent domácností. Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu je na terestrické platformě závislých 45 procent českých domácností.

V rámci výzkumů uskutečněných v posledních měsících, ať už z iniciativy ČRA, nebo jiných subjektů, se potvrzuje význam pozemní digitální platformy v Česku. Výzkumy opakovaně poukazují na 60procentní podíl terestrické platformy (data zahrnují i dotazované, kteří pro příjem využívají více platforem). Výhradně jinou platformu využívá 36 procent dotazovaných, čtyři procenta nepřijímají televizi vůbec.

Nový standard DVB-T2 v přechodových sítích, které pokrývají svým signálem 99,6 procenta obyvatel, již přijímá více než 25 procent domácností. Zhruba polovina těchto diváků řeší příjem set top boxem a polovina dotazovaných si pořídila novou televizi s vestavěným tunerem pro DVB-T2. Přechod na DVB-T2 by měl být dokončený v roce 2020.

Zdroj: ČTK