Po nákupu kontroluje účtenky 70% lidí, 8% nikdy

31. července 2018·Zprávy·Karolína Stránská

Více než 70 procent Čechů pravidelně kontroluje účtenku po nákupu potravin. Nejčastěji jde o zákazníky nad 60 let. Osm procent nakupujících účtenky nekontroluje. Vyplývá to z výsledků studie GfK Supermarket-Diskont-Hypermarket 2018.

Studie ukázala, že 35 procent lidí si papírovou pokladní účtenku za nákup potravin po zaplacení zkontroluje pokaždé, dalších 36 procent ji kontroluje často. Zbylá pětina potvrzení o nákupu kontroluje výjimečně.

Účtenky nejčastěji kontrolují starší lidé nad 60 let, pravidelně tak činí 86 procent z nich, a také lidé se základním vzděláním (77 procent). Zda položky a cena nákupu odpovídají tomu, co bylo naúčtováno u pokladny, nejméně kontrolují mladí lidé. Činí tak pravidelně 63 procent z nich, stejně tak 65 procent vysokoškoláků.

Studie také zjišťovala, v jakých řetězcích se zákazníci často setkávají s účtováním nesprávné ceny a kde jsou naopak spokojeni. Nejlépe jsou v tomto směru hodnocené prodejny COOP, Lidl a Globus. Nejhorší řetězce společnost GfK neuvedla.

Výzkum byl proveden v dubnu a květnu 2018 na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v ČR.

Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech, loni to bylo 32,1 procenta. Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních prodejnách a supermarketech, a to na úkor malých prodejen. V diskontech nakupuje 20,1 procenta lidí, supermarkety preferuje 16,8 procenta a malé prodejny 17,3 procenta, vyplývá z údajů GfK.

Zprávy - další články