Povinné návštěvy muzeí a památníků? Možná budou součástí dějepisu ve všech základkách

22. června 2017·Zprávy·Redakce

shutterstock

Součástí výuky dějepisu se možná na všech základních školách stanou návštěvy muzeí a památníků. Ministerstvo školství bude v příštím školním roce ve stovce vybraných škol ověřovat vliv této formy výuky na zvýšení kvality vzdělávání. Pokud se pokusné ověřování osvědčí, chtělo by ministerstvo zapracovat návštěvy muzeí a památníků do rámcového vzdělávacího programu škol jako povinnou součást výuky.

Přípravu pokusného ověřování iniciovala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Možnosti zážitkové pedagogiky dnes využívá řada škol a pedagogů, nikoli však všechny školy. Ministerstvo doufá, že plošné zavedení neformálního vzdělávání v muzeích by mohlo zlepšit výuku dějepisu nebo občanské výchovy.

Žáci ze stovky škol po celé ČR tak v rámci výuky zadarmo navštíví minimálně dvě z deseti vybraných muzeí a památníků. Děti by se přitom měly seznámit zejména s událostmi, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj české společnosti a promítly se do současnosti. Jde například o vznik měst, průmyslovou a technickou revoluci nebo rozvoj vzdělanosti.

Každá ze škol na pokusné ověřování dostane státní dotace 120.000 korun na jedno pololetí. Peníze mohou použít na zaplacení dopravy, vstupného, stravy a v případě dvoudenních zájezdů i na ubytování. Učitelé dostanou za organizaci výletu 2500 korun navíc.

Ministerstvo školství ve spolupráci s resortem kultury vybraly vzdělávací programy zaměřené na různá období českých dějin a regionů. Děti se budou moct podívat například do Národního muzea, Moravského zemského muzea, Muzea romské kultury nebo do Památníku Terezín. Navštívit budou moct také Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského, které pokusné ověřování koordinuje.

Muzea a památníky by podle ministerstva mohla zkvalitnit i výuku takzvaných průřezových témat. Například, když se děti učí o průmyslové revoluci nebo o vynálezu parního stroje, souvisí to s dějepisem a fyzikou. Seznamování se zakladatelem genetiky Gregorem Johannem Mendelem je zase součástí dějepisu a biologie.

Seznam muzeí a památníků, které mohou navštívit školy v pokusném ověřování (zdroj ministerstvo školství):

1. Památník Terezín

2. Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského

3. Slezské muzeum v Opavě

a) Hlavní budova

b) Arboretum Nový Dvůr

c) Památník 2. světové války, Hrabyně

d) Památník Petra Bezruče

e) Areál československého opevnění, Darkovičky

f) Srub Petra Bezruče

4. Moravské zemské muzem

a) Dietrichsteinský palác

b) Biskupský dvůr

c) Mendelianum

d) Palác šlechtičen

e) Pavilon Anthropos

f) Památník Leoše Janáčka

g) Dům Jiřího Gruši

h) Centrum slovanské archeologie

i) Památník Bible kralické

j) Starý zámek v Jevišovicích

k) Zámek Budišov

5. Technické muzeum v Brně

6. Husitské muzeum v Táboře

7. Památník Lidice

8. Národní muzeum

a) Nová budova Národního muzea

b) Národní památník na Vítkově

c) Národopisné muzeum Národního muzea

d) Lapidárium Národního muzea

e) Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra

f) Zámek Vrchotovy Janovice

g) Muzeum české loutky a cirkusu

h) Památník Jiřího Melantricha z Aventina

i) Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

j) České muzeum hudby

k) Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích

l) Muzeum Antonína Dvořáka

m) Muzeum Bedřicha Smetany

n) Památník Jaroslava Ježka

o) Památník Josefa Suka

p) Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

9. Muzeum romské kultury

10. Národní technické muzeum v Praze

Zprávy - další články