Před 50 lety rozhodli Brežněv a šéfové stran o invazi do Československa

17. srpna 2018·Zprávy·Lukáš Vaněk

Porada šéfa sovětských komunistů Leonida Brežněva s vrcholnými představiteli Bulharska, Maďarska, Polska a východního Německa, která se uskutečnila 18. srpna 1968 v Moskvě, dala definitivně zelenou invazi armád Varšavské smlouvy do Československa. Vojenský zásah proti zemi, která se během takzvaného pražského jara odchýlila od rigidního kurzu, se ale připravoval už mnohem dříve a moskevská porada se stala jen příslovečnou posledním kapkou.

Brežněv tehdy vůdce satelitních zemí seznámil se dvěma listy, dnes znýmými jako “zvací dopisy”. “Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat… V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky” stálo v rusky psaném dopise, který signovali Alois Indra, Vasil Biľak, Drahomír Kolder, Antonín Kapek a Oldřich Švestka. Druhý napsal česky jen Kapek.

Podle historiků je velmi pravděpodobné, že dopis vznikl v koordinaci s Brežněvem a měl mu sloužit jako zástěrka před mezinárodním společenstvím. Po listopadu 1989 se dopisem, jehož autoři nejspíš porušili i zákony platné v roce 1968, začali zabývat vyšetřovatelé. Ze všech podepsaných se stíhání ovšem dožil jen Biľak. Po rozdělení federace převzala stíhání slovenská prokuratura, ta je ale v lednu 2011 přerušila kvůli nedostatku svědků. Bilak zemřel v únoru 2014.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články