Průzkum: Polovina Čechů neprovádí každoroční kontrolu kotle

Polovina Čechů neprovádí každoroční kontrolu kotle. Dvě třetiny lidí přitom přiznávají, že pořízení nového kotle by přestavovalo citelný zásah do jejich rozpočtu. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Ipsos pro společnost E.ON, který zástupci energetické společnosti představili na středeční tiskové konferenci. Říjnového dotazování se zúčastnilo 525 respondentů z celé ČR. Cílovou skupinou byli lidé, kteří ve své domácnosti používají k vytápění kotel.

“Pouze polovina lidí ví, že revizi kotle a spalinových cest je potřebné provádět pravidelně jednou ročně. Polovina to i dodržuje, pětina pak revizi kotle dělá jednou za dva roky,” uvedl dnes manažer E.ON Energie zodpovědný za zákaznická řešení Luboš Vrbata.

Společnost upozornila, že pravidelná kontrola topného zařízení i spalinových cest je přitom klíčová pro bezpečné a efektivní fungování kotle a může významně prodloužit dobu životnosti topného zařízení.

“Průzkum ukázal, že téměř polovina lidí má kotel poměrně krátkou dobu – do pěti let, pětina dotázaných pak vlastní kotel starší než deset let. Dva z deseti respondentů zvažují, že si výhledově pořídí nový kotel, přičemž dvě třetiny z nich tak hodlají učinit do dvou let. Nejčastějším důvodem výměny starého kotle za nový je jeho stáří,” uvedl člen představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

Při výběru nového kotle je pro spotřebitele podle průzkumu nejdůležitějším kritériem jeho cena. “Pořízení nového kotle by pro dvě třetiny lidí představovalo znatelný zásah do rodinného rozpočtu. Bezplatné odložení části platby při pořízení nového kotle by uvítalo 52 procent lidí,” dodal Zápotočný.

E.ON proto podle něj začíná nabízet nový produkt, který mimo jiné snižuje počáteční cenu kotle na polovinu, přičemž zbytek lze uhradit v pravidelných měsíčních splátkách po dobu pěti let bez navýšení. Služba zatím bude v pilotním projektu k dispozici na území Prahy, ve středních a východních Čechách a části Vysočiny. Pokud bude o produkt zájem, rozšíří se na celé území ČR, dodal Zápotočný.

E.ON zásobuje v ČR elektřinou prostřednictvím své distribuční sítě, která je delší než 65.000 kilometrů, 1,35 milionu zákazníků především z jižních Čech a jižní Moravy. Jeho tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent. V distribuci plynu firma disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice dosahuje přibližně 10,5 procenta.