Soňa Peková: Koronaviry jsou obyčejně ťulpasové. Je možné, že tento virus byl pozměněn v laboratoři

Jak se koronavirus chová? Jak se koronavirus šíří? O tom všem byla řeč s genetičkou Soňou Pekovou v rozhovoru pro Rádio Z.

Co je to virus? “Virus je buněčný parazit, nedokáže žít mimo svou hostitelskou buňku a je to minimalistický produkt života. Většinou zotročuje mašinérie buňky, poté co do buňky vnikne.”

Jak se viry přenáší do lidského těla? “Respirační viry se přenášejí kapénkovou infekcí, to znamená, když jedinec, který je nakažen oním virem, mluví nebo kašle nebo prskne, na kapénkách vylučuje virus. Kapénka je obří vehikulum, na kterém se viry dostávají do prostředí. Kapička, kterou pak vyprsknu při mluvení, je pokryta viry jedna radost.”

Jak dlouho vydrží koronavirus v prostředí? “Koronavirus nesnáší sucho. Pokud je vykýchnut nebo vyplivnut, tak po tu dobu, co je kapénka mokrá, je funkční, jde o to, aby se mu neporušila membrána.”

Kde se koronavirus vzal? Mohl být vylepšen v laboratoři? Poslechněte si celý rozhovor!