Svátek sv. Martina připomenou dozlatova pečené husy a mladé víno

11. listopadu 2018·Zprávy·Barbora Pisingerová

Na řadě míst Česka lidé v neděli oslaví svátek svatého Martina. Budou se konat husí hody a trhy, provázené otvíráním lahví mladého vína. V Jihlavě či Znojmě si svátek připomenou průvodem svatého Martina a jeho družiny. V brněnské katedrále na Petrově se dnes dopoledne bude žehnat vínům.

Svatý Martin se narodil zřejmě roku 316 jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie v dnešním Maďarsku. Ve svých 15 letech byl proti své vůli vzat k císařskému jezdectvu. Legenda říká, že jedné chladné noci uviděl promrzlého žebráka. Martin neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě.

Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry.

Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců a vinařů. Je také patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, že když se zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours, schoval se do husince, hejno hus ho ale svým kejháním prozradilo, a proto musel poctu přijmout. Podle jiné legendy husy rušily svatého Martina při kázání, a proto si nyní odpykávají trest na pekáči.

Dozlatova upečená husa s knedlíkem a červeným zelím je neodmyslitelnou součástí svatomartinských hodů. Na řadě míst se tento den pečou také sladké rohlíky plněné mákem. Vinaři navíc otevírají první lahve vína pocházejícího z poslední úrody.

Svatomartinské hody se dnes konají například v Kutné Hoře, Zlíně nebo Třebíči. V Ostravě přijede mezi návštěvníky slavností svatý Martin na koni. Světec jedoucí na bílém koni projde se svou družinou také historickým centrem Znojma.

V Brně se dnes dopoledne bude v katedrále na Petrově žehnat mladým vínům. V Uherském Hradišti letos už po 12. požehná vínům sám svatý Martin.

Tradičně velký svatomartinský průvod dnes projde Jihlavou. Kráčet v něm bude přes 200 lidí. Světec a jeho početná družina bude přihlížejícím rozdávat ořechové a makové rohlíčky, kterých organizátoři nachystali 1800.

Zdroj: ČTK

Zprávy - další články