To má po tatínkovi? Inteligenci dědíme po matkách, tvrdí vědci

13. září 2018··Barbora Pisingerová

(lustrační foto.) Zdroj: Shutterstock

Ačkoli to muži zřejmě neuslyší rádi, inteligenci dědí potomci hlavně od matek. K tomuto závěru došli vědci, kteří zkoumali vztah mezi genetickou výbavou a výší IQ. Genetika sama o sobě však v tomto případě ovlivňuje jen zhruba 40 až 60 %. Zbytek je na výživě a podnětech z okolí. 

Genetické základy podmiňující budoucí inteligenci získáváme z chromozomu X. Jak známo, zatímco ženy mají dva, muži mají jen jeden. Aby si vědci ověřili tyto zákonitosti v praxi, zrealizovali pokus na geneticky modifikovaných myších.

Pro pokus potřebovali dvě skupiny myší. V jedné posílili mateřský genetický materiál a ve druhé ten otcovský. Dočkali se přitom zajímavého výsledku. Myši s geny od matek měly velké hlavy a mozky, ale drobná těla, zatímco myši s geny od otců měly malé hlavy, celkově však byly mohutné.

Názor, že pro předvídání inteligence potomků je mnohem podstatnější IQ matky, než otce, přitom není nijak nový. Již v roce 1984 zkoumali vědci z Univerzity v Cambridge genetické podmiňování a vývoj mozku a došli k závěru, že výše IQ matky je nejspolehlivějším indikátorem budoucí inteligence jedince.

Než si však pánové začnou hledat budoucí partnerku na půdě Akademie věd, je potřeba říci, že genetika co se týče inteligenčního kvocientu ovlivňuje jen asi 40 až 60 %. Důležitá je také výživa, výchova i impulzy a podněty, které dítě dostává z okolí.

- další články