Třicet let od katastrofy se v lesích u Černobylu skvěle daří divoké zvěři

S překvapivými výsledky přišla studie mezinárodního vědeckého týmu, kterou zveřejnil odborný časopis Current Biology. Podle ní se v okolí místa radioaktivní katastrofy v Černobylu skvěle daří divoké zvěři.

Výbuch jaderného reaktoru v ukrajinském Černobylu v dubnu 1986 doprovázel mohutný únik radioaktivity, který zasáhl rozlehlou oblast v okolí elektrárny i v sousedním Bělorusku. Tamní úřady evakuovaly zónu, kde do té doby žilo 20.000 lidí, a vytvořily v ní rezervaci o ploše 2160 čtverečních kilometrů. Na život v ní se soustředil zájem vědců.

Ukázalo se, že v zóně postižené před třiceti lety radioaktivním zamořením se dnes výborně daří losům, jelenům, kancům a vlkům. Vědci je sledovali pomocí leteckého snímkování a sledováním jejich stop ve sněhu. V počtech divoké zvěře přitom nezjistili žádný rozdíl ve srovnání s jinými rezervacemi v Bělorusku. Kvůli zákazu lovu je dokonce ve vyklizené oblasti sedminásobně vyšší počet vlků, než je jinde v kraji obvyklé.