U Slaného na Kladensku našli archeologové pohřebiště z pravěku

U Slaného na Kladensku našli archeologové pravěké pohřebiště. Průzkum předchází stavebním pracím při budování obchvatu města, které začalo loni v prosinci. Letos v létě provedli archeologové záchranný výzkum, informovala ČTK vedoucí výzkumu Drahomíra Malyková z Archeologického ústavu Akademie Věd v Praze. Podle ní jsou přednostně prozkoumané úseky trasy co nejrychleji uvolňovány pro stavební práce.

Práce, jejichž součástí je terénní výzkum a dokumentace, ještě pokračují, pro stavbu už je uvolněný úsek, kde bylo objeveno a prozkoumáno pravěké pohřebiště z období únětické kultury, 2300 až 1600 let před naším letopočtem (starší doba bronzová).

Archeologové prozkoumali mimo jiné pět hrobů s kosterními pozůstatky dospělých a tři dětské hroby. “V rámci výbavy jednoho z bohatších hrobů byly například nalezeny zbytky bronzového kopí a nátepní destička, součást výbavy lukostřelce,” uvedla Malyková.

Vedle hrobů s kosterními pozůstatky se podle Malykové podařilo prozkoumat také o něco mladší hroby se žárovými pohřby, z nichž některé byly uloženy v urně (takzvané popelnici). “Jeden ze žárových hrobů byl vybaven přeslenem, původně součástí vřetena pro spřádání nití,” dodala vedoucí výzkumu.

Před samotným archeologickým výzkumem archeologové provedli přípravu včetně rešerší archivních pramenů a povrchových sběrů, a také geofyzikální pátrání založené na měření fyzikálních vlastností podpovrchových vrstev. “Na základě takto získaných informací bylo možné dopředu určit místa s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických situací,” doplnila Malyková.

Zdroj: ČTK