VZDĚLÁNÍ: Pražské univerzity nabízí některým uprchlíkům studium zdarma

Čtyři fakulty Univerzity Karlovy nabízí uprchlíkům odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce. Má to ale několik podmínek.

Nabídka platí jen pro uprchlíky, kteří získají azyl a právo pobytu na území ČR. A podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších podmínek přijímacího řízení. UK předpokládá, že se to bude týkat přibližně deseti studentů.

Ti budou mít navíc zdarma i ubytování na koleji a rektor UK Tomáš Zima chce na ministerstvu školství a dalších úřadech jednat také o možnosti získání příspěvku na stravu a další výdaje. Své programy v angličtině uprchlíkům nabízí Fakulta sociálních věd, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií a Filozofická fakulta.