Změny ve zdravotní péči: nemocnice už vás nebudou moci odmítat kvůli pojišťovně!

Nemocnice i pacienty v Česku čeká nejzásadnější změna ve financování akutní péče za posledních 15 let. Nemocnice už by neměly pacienty odmítat s odkazem na to, že jim pojišťovny nezaplatí.

Zdravotní péče v České republice bude podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka dostupnější. Místo paušálů budou mít nemocnice od zdravotních pojišťoven platby za diagnózu DRG. Sjednotí se výše úhrad a toky peněz se zprůhlední. Nový systém by měl být naplno zaveden od roku 2018, vláda schválila, že přípravu uhradí z evropských peněz.

Letošek byl prvním rokem příprav, jde o spravedlivé rozdělení 120 miliard korun, jež nemocnice ročně dostávají za péči od zdravotních pojišťoven. “Pro pacienta to bude znamenat to, že jeho léčba bude zaplacena tak, aby nebyl v nemocnici odmítán s tím, že od pojišťovny nedostane dostatečně zaplaceno. A zároveň to bude znamenat, že v každé nemocnici bude léčba postupovat podle stejného standardu a bude stejně hrazena,” tvrdí Němeček.