Zpřísnění limitů pro auta sníží emise CO2 o osm procent

12. listopadu 2018·Zprávy·Karolína Stránská

Zpřísnění emisních limitů pro nově vyráběná osobní auta povede v horizontu 20 let k poklesu emisí oxidu uhličitého (CO2) produkovaných vozovým parkem v Česku o 8,2 procenta. Celkové emise CO2 pak klesnou o 1,1 procenta. Uvedl to nezávislý automobilový expert Antonín Šípek.

V současné době je základní limit emisí CO2 u osobních automobilů stanovený na 135 g/km, od roku 2020 bude platit limit 95 g/km. Ministři životního prostředí členských států EU se dále shodli na tom, že emise CO2 u osobních aut se musí snížit proti roku 2021 o 15 procent do roku 2025 a o 35 procent do roku 2030.

Zpřísněné limity emisí CO2 se podle Šípka projeví zpočátku jen u malé části vozového parku osobních aut. Jejich efekt bude záležet hlavně na stupni obměny parku osobních automobilů v ČR, respektive růstu či poklesu trhu a vozového parku. “Pokud bude park osobních automobilů v ČR nadále vzrůstat, budou i po roce 2021 emise CO2 nejprve růst a působení zpřísněných emisních limitů se projeví až později. Značnou roli při snižování emisí však budou hrát počty starých aut vyřazovaných z provozu, jakož i věková struktura a počty dovážených ojetých automobilů,” podotkl.

v ČR bylo na konci září registrováno 5,774 milionu osobních automobilů v průměrném stáří 14,68 roku, což je 544 osobních aut na 1000 obyvatel. Průměr zemí Evropské unie je 587 automobilů na 1000 obyvatel, přičemž ve vyspělých zemích EU se pohybuje kolem 630 aut. To znamená, že vozový park v ČR by teoreticky mohl dosáhnout 6,7 až až 6,8 milionu osobních vozů.

Lidskou činností vzniká zhruba 25 procent emisí CO2 při výrobě elektřiny, 23 procent v budovách a domácnostech, 26 procent vyprodukují v souhrnu veškeré dopravní prostředky a zbytek připadá na jiné zdroje, například na zemědělskou produkci nebo průmyslovou výrobu. Z 26 procent emisí CO2 vypouštěných dopravními prostředky připadá na osobní automobily 30 až 50 procent. Provozem osobních automobilů tak vzniká maximálně 13 procent emisí CO2 daných lidskou činností.

Zprávy - další články