Vánoční besídka

Už čtrnáct dní doma stále poslouchám od své 5. leté dcerky, že má s paní učitelkou tajemství. Připravují totiž besídku a nesmí se nic prozradit.

Nedokážu si představit, že bych  na ni nedorazila. Natálka tím žije už tak dlouho.
Hanka Žáčková, dětská psycholožka, nám  v Dámském klubu  řekla, že přítomnost  rodičů na besídce je opravdu moc důležitá. Domnění rodičů, že si to dítko nebude pamatovat  a nebude to mít na něj vliv,  je mylné.  Ono to zklamání totiž vytěsní, ale může ho to ovlivnit v budoucím životě, třeba ve schopnosti  navazování  vztahů a v udržení vlastní rodiny.

 

Krásné společně strávené chvíle přeji všem a nejen na besídkách.

 

Vlaďka