Vyberte mu hezké jméno!

Na to, rodičové, opravdu velký pozor! Výběr jména je snad ještě zodpovědnější a těžší práce než stvoření potomka!

 A tak vám poradíme, jak na to.

Nejdůležitější otázky při výběru:

·  Ujasněte si, jestli chcete jméno ryze české, převzaté nebo zcela cizí.

·  Důležitý je i fakt, zda půjdete s trendem doby nebo necháte zapracovat vaší fantazii či zvolíte střední cestu.

·  Ladit byste měli křestní jméno s příjmením. A čemu se vyvarovat:

obě příliš dlouhá

obě příliš krátká

rýmující se

stejná nebo podobná

společně těžko vyslovitelná

kontrastní

 

·  Pozor, jméno může dokonce podmínit charakter člověka.

 

Regulace ze zákona

Zákon výběr jména reguluje, ale nijak zásadně. V České republice neexistují žádná povolená či nepovolená křestní jména, jde pouze o to, aby někteří nepříliš zodpovědní rodičové nedávali svým dětem jména jako ‘Úterý’. Vyhláška č. 301/2000 Sb., o matrikách, §18, praví:

"Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen. Zápis jmen zkomolených, zdrobnělých nebo domáckýchnelze připustit. Rovněž není přípustné, aby osobě mužského pohlaví bylo dáno jméno ženské a naopak, aby jako jméno bylo dáno dítěti jméno neosobní (tj. označení věcí, dnů apod.), anebo jméno, které má žijící sourozenec."

Takže drazí přátelé, vybírat jméno dítěti není žádná sranda, ale neměli byste se tím příliš stresovat. Přeci jen to má být příjemná a pohodová práce, u které ovšem nikdy nezapomínejte na to, že vaše dítě jednou vyroste a mělo by být na své jméno náležitě pyšné J

Mějte se krásně!

Vaše Aneta