Historie vily Karla Gotta na Bertramce! Dříve v ní bydlel komunistický ministr

Dlouhých 40 let to bylo tajemstvím! Až teď se novinářům podařilo u úředních dokumentů vyčíst minulost slavné vily Karla Gotta na pražské Bertramce, kterou teď přepsal na svoji manželku Ivanu. Nepořizoval ji totiž zpěvák, ale jeho rodiče!

Deník Blesk má k dispozici veřejně dostupnou smlouvu o výměně z roku 1976, v které se píše, že dům na pražském Smíchově vyměnili zpěvákovi rodiče Karel  a Marie Gottovi za vilu ve Strašnicích, známkou jako bungalov.

 „Manželé Karel a Marie Gottovi smlouvou touto převádějí dům čp. XXX v Praze – Strašnicích postavený na stavební parcele č. XXX a právo osobního užívání zahradě číslo XXX a stavební parcele číslo XXX v katastrálním území Strašnice, vše v hodnotě podle znaleckého posudku 951 600 Kčs na manžele Karla a Věru Polákovy, kteří vlastnictví tohoto domu a právo osobního užívání uvedených nemovitostí přijímají proti tomu, že manželé Karel a Věra Polákovi převádějí dům čp. XXX v Praze – Smíchově se stavební parcelou číslo XXX a zahradou číslo XX, vše v hodnotě podle znaleckého posudku 415 560 Kčs na manžele Karla a Marii Gottovy, kteří nemovitosti tyto přijímají,“ stojí ve smlouvě o vyměně.

Manželé Polákovi museli rozdíl hodnot vyměňovaných nemovitostí doplatit. „Manželé Karel a Věra Polákovi zaplatili manželům Karlu a Marii Gottovým před podpisem smlouvy této v hotovosti částku 236 040 Kčs. Zbytek rozdílu hodnot 300 000 Kčs zavazují se manželé Karel a Věra Polákovi zaplatiti Karlu a Marii Gottovým nejpozději do 10 roků od právoplatné registrace této smlouvy,“ stojí dále ve smlouvě o výměně

Při bližším zkoumání se podařilo zjistit, že Karel Polák byl funkcionář KSČ, který se v listopadu 1976 – tedy sedm měsíců po výměně vily na Bertramce za bungalov ve Strašnicích – stal ministrem stavebnictví ve třetí vládě Josefa Korčáka.