Prezident rozdal státní vyznamenání! Medaili Za zásluhy dostal i Ringo Čech

Prezident republiky Miloš Zeman dnes předal státní vyznamenání! Ocenil vynikající zásluhy ve prospěch České republiky, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv, zásluhy za záchranu lidského života, zásluhy o stát v oblasti vědy, umění, kultury, sportu a hospodářství. Přečtěte si seznam vyznamenaných!

 • Pezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny nadporučíkovi Josefu Františkovi in memoriam za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky a za bojovou činnost.
 • Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Františku Kriegelovi in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za hrdinství Petru Vejvodovi in memoriam za záchranu lidského života.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Júliu Binderovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Františku Čechovi za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Arminu Delongovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Daliboru Dědkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Dostálovi in memoriam za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Heleně Fibingerové za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jitce Frantové Pelikánové za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ludvíku Hessovi za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Hlavatému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Eduardu Janotovi in memoriam za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ludvíku Karlovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy plk. Aleši Knížkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Antonínu Liehmovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Mánkovi za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Petru Moosovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Neckářovi za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Nedvědovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Pavlíčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Janu Petránkovi za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Václavu Petříčkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Bohdanu Pomahačovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Mons. Františku Radkovskému za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jaroslavu Rybkovi za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Marii Svatošové za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Libuši Šafránkové za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Pavlu Šporclovi za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Ladislavu Štaidlovi za zásluhy o stát v oblasti umění.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Danuši Táborské za zásluhy o stát v oblasti vědy.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Milanu Teplému za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Miroslavu Tomanovi staršímu za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Karlu Weirichovi in memoriam za zásluhy o stát.
 • Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy Jiřímu Žáčkovi za zásluhy o stát v oblasti umění.