Hostem Press klubu bude epidemiolog Rastislav Maďar

Hostem Press klubu Frekvence 1 bude v pátek 19. června epidemiolog Rastislav Maďar. Řeč bude samozřejmě o koronavirové krizi a o tom, co Česko čeká dál.

Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. absolvoval Jesseniovu lékařskou fakultu UK v Martině, titul Ph.D. získal v roce 2001 na LF Univerzity Komenského v Bratislavě, habilitační řízení s udělením titulu docent ukončil v roce 2007.

Docent MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. se od roku 1997 specializuje v oboru epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropická medicína.