Hostem Press klubu bude hygienička Jarmila Rážová

Hostem Press klubu Frekvence 1 bude 23. června hygienička Jarmila Rážová, kterou vláda 22. června jmenovala hlavní hygieničkou ČR.

Rážová vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou; absolvovala doktorský program v oboru hygiena na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany; výcvikové programy na Stanfordově univerzitě v USA a na univerzitě v Southamptonu.

Od letošního března pověřena funkcí hlavní hygieničky ČR; ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje (od června 2016).

V 80. letech začínala na Okresní hygienické stanici v Nymburce; po roce 1989 nastoupila na středočeskou KHS na oddělení pro sledování zdravotního stavu obyvatelstva; v letech 1992 až 2002 se ve Státním zdravotním ústavu věnovala prevenci chronických neinfekčních onemocnění a nutriční epidemiologii; na ministerstvu zdravotnictví vedla v letech 2003 až 2007 oddělení podpory veřejného zdraví; náměstkyně ředitele Státního zdravotního ústavu (2008); náměstkyně pro odbornou činnost, pověřena řízením odboru hygieny dětí a mladistvých na Hygienické stanici hlavního města Prahy (2009 až 2012); ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví, zástupkyně hlavního hygienika ČR (2012 až 2016).