Hrůzný objev vědců: Řeky a oceány ukrývají potenciální hrozbu!

8. května 2018·Články·Lukáš Vaněk

Vědecký tým z Nizozemska přišel se zprávou, že ve vodách po celém světě se nachází velké množství léků, které ohrožují životní prostředí. Pokud bude trend pokračovat stejným tempem, tak do roku 2050 by se situace zhoršila o dvě třetiny.

V řekách po celém světě proudí léčiva, která ničí životní prostředí, jak ukázala studie. “Velká část sladkovodních ekosystémů je potenciálně ohrožena vysokou koncentrací léčiv,” uvedl Francesco Bregoli, výzkumný pracovník IHE Delft Institute for Water Education (institut pro vodní vzdělání) v Nizozemsku a vedoucí mezinárodního týmu. Jeho tým prezentoval výsledky práce na tiskové konferenci v rakouské Vídni, kde upozornil, že pokud takovýto trend bude pokračovat, pak by se situace zhoršila o dvě třetiny.

Ve vodách byla zjištěna přítomnost analgetik, antibiotik, hormonů, léků na deprese, antihistaminik na úrovni značného nebezpečí pro volně žijící zvířata. Některé léky dokonce změnily pohlaví u ryb a obojživelníků.

Bregoliho tým použil jako příklad volně prodejný lék proti zánětům diclofenac, jehož přítomnost ve sladkovodních ekosystémů je enormní. Jak Evropská unie, tak agentura pro ochranu životního prostředí USA označily diclofenac za ekologickou hrozbu. Expertní tým zjistil, že povolený limit diclofenacu v EU, který je stanoven na 100 nanogramů na litr, je překročen ve více jak 10 tisících kilometrech řek.

Emise diclofenacu jsou podobné jakékoli tisícovce léčiv a výrobků osobní péče,” řekl Bregoli. Celková spotřeba diclofenacu činí 2 400 tun ročně. Několik set tun zůstává v odpadu a pouze malá část – asi 7 % – je odfiltrována v čistírnách. Dalších 20 % je absorbováno ekosystémy a zbytek jde do oceánů.

Podle vědeckého týmu budou hladiny znečištění pravděpodobně podstatně vyšší ve většině Latinské Ameriky, Afriky a Asie, kde je zpracována méně než jedna čtvrtina odpadních vod a technologie není schopna odfiltrovat většinu léčiv.

Články - další články