SOUTĚŽ: Vyhrajte pro svoji třídu vstupenky na představení Trvalky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře

Chcete na koncert Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře dostat celou svoji třídu ZADARMO? Soutěžte s Frekvencí 1! Show se koná v sobotu 28. října ve 13 a 17 hodin.

Spolu s hudebníkem Jaroslavem Uhlířem Zdeněk Svěrák odehraje letos 28. října v pražské O2 areně hudební představení nazvané Trvalky. Oslaví tak s fanoušky 50 let své spolupráce. “S písněmi je to jako s rostlinami. Když naši fanoušci rozhodli, že některé z nich budou trvalky, chceme jim to oplatit a uspořádat pro ně velký koncert, kde ty písně zazní. Sejdou se zde rodiče, kteří je ještě znají, a jejich děti, které je už znají,” řekl k chystanému vystoupení Svěrák.

Vzhledem k enormnímu zájmu o vstupenky do O2 areny na Trvalky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře přidal pořadatel druhé představení. To se bude konat ve stejný den, tedy na státní svátek 28. října, ale již od 13 hodin.

Chcete na koncert dostat celou svoji třídu ZADARMO? Soutěžte s Frekvencí 1! Jak na to? Je to jednoduché. Stačí se registrovat pomocí formuláře, ve kterém vyplníte kontaktní osobu (ideálně paní učitelka) a napíšete nám, proč bychom měli vybrat zrovna vaši třídu. Pak už stačí jen počkat, jestli se zrovna na vaši třídu usmálo štěstí a Frekvence 1 k vám dorazí i výhrou.


PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.