SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na letní festival s Ewou Farnou, Slzou nebo Čechomorem

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA! Vyhrajte s Frekvencí 1 vstup ZDARMA na letní festival v Pardubicích v sobotu 15. července. Výherce se může těšit na Čechomor, Marka Ztraceného, Ewu Farnou, Michala Hrůzu, Slzu nebo Wanastovi Vjecy.

Chcete si užít jednodenní festival LÉTOFEST v Pardubicích na Hipodromu úplně zadarmo? Pro šest z vás máme dvě volné vstupenky, stačí s námi hrát a mít trochu štěstí.

Soutěžní otázka:

Kdo z uvedených interpretů má na kontě slavný hit “Měls mě vůbec rád”?

a) Ewa Farna (správná odpověď)

b) Slza

c) Čechomor

Prvních šest z vás, kteří nám napíšou správnou odpověď do zpráv na Facebooku Frekvence 1, vyhrají každý dva lístky.

Výherce vyhlásíme ve středu 12. července.

Výherci:

Andy Andrea

Veronika Štěrbová

Vendy Vávrová

Petra Patkolová

Tomáš Hrdina

Darina Pléhová

O další vstupenky budeme soutěžit už v pondělí!


PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.frekvence1.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.