Invalidita může ohrozit celou rodinu

Invalidita patří k nejvážnějším zdravotním problémům, které umí vážně ohrozit rodinný rozpočet. Jde o trvalý nevratný zásah do života. Spolehnout se jen na invalidní penzi by například pro rodinu s dětmi bylo velmi riskantní.

Peníze, které v hospodaření začnou chybět kvůli výpadku jednoho platu, umí doplnit kvalitní životní pojištění. Pojistit by se měli hlavně živitelé rodiny, a to na částky v řádu milionů. Nejčastější příčinou invalidity není úraz, ten jen vinen jen u 7 %, zbytek padá na vrub vážným nemocem. S jakým finančním dopadem je třeba počítat a jak nastavit životní pojistku, aby propad životní úrovně nebyl citelný?

  1. Sepište si příjmy a výdaje

Základem je podrobné sepsání měsíčních příjmů a výdajů, hodnoty majetku, závazků. Nakonec je třeba si upřesnit, kdo je na vás finančně závislý a jak dlouho ještě bude.

 

  1. Spočítejte si bilanci znovu, po výpadku platu

Pak si spočítejte, jak budou jednotlivé položky vypadat, když o některé příjmy přijdete – zejména o plat, které zůstanou a co dostanete od státu. A doplňte změnu výdajů, závazků a majetku. U výdajů je potřeba počítat i s různými výdaji na zdravotní péči, s náklady na léčbu, léky, asistenci. Výdaje se zvyšují se závažností zdravotního stavu.

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.

 

  1. Spočítejte, kolik bude chybět během let

Rozdíl příjmů a výdajů si porovnejte a dozvíte se, jak se finanční situace změní. Záporný výsledek znamená, že peníze budou chybět. Částku je pak třeba vynásobit počtem měsíců, po které bude nutné finanční propad dorovnávat např. délka úvěru, dosažení finanční soběstačnosti nejmladšího dítěte.

 

Příklad: Třicátník s příjmem 29 tisíc Kč

Pokud by se například do třetího stupně invalidity dostal třicátník, který vydělával 29 tisíc Kč čistého, dostal by od státu asi 14 tisíc korun měsíčně, rodina by dlouhodobě přišla o více než 15 tisíc korun měsíčně. Jestliže by se to stalo v jeho 30 letech, do 65 let by přišel o příjmy ve výši přibližně 6,3 milionu korun. Pro udržení rodinného standardu by se u životní pojistky měla pojistná částka pohybovat ve výši 6,4 milionu korun. Ta může tzv. lineárně klesat, pokud by se stal invalidní například až v 50 letech, přijde již o méně prostředků, přibližně o 2,7 milionu korun.


Máte životní pojištění? Nechte si od nás zdarma prověřit, zda je správně nastavené.

  1. Jak u invalidity 1. a 2. stupně

U invalidity druhého a zejména prvního stupně se předpokládá, že člověk bude schopen najít další pracovní uplatnění. U druhého stupně je však lépe nastavit výši pojistné částky na stejnou hodnotu jako u třetího stupně. U prvního stupně bychom měli pojistnou částku nastavovat na určitou přechodnou dobu, která je dost dlouhá na zvládnutí nové životní situaci. Dostatečná suma může být výše tří až pěti ročních příjmů.

Obecně platí, že výše invalidního důchodu je závislá na dosaženém příjmu, délce důchodového pojištění a na stupni invalidity. Obecně lze říci, že čím větší příjem máte, tím bude propad mezi příjmem a důchodem větší. Dále platí, že výše invalidního důchodu se zvyšuje společně se stupněm invalidity. Plátci pojištění se nemusejí bát, na invalidní důchod vždy dosáhnou.