Jak psi rozumějí lidské řeči? Jinak to mají štěňata, jinak dospělí chlupáči

8. března 2017·Články·Redakce

S našimi psy často rozmlouváme jako s dětmi. Ať jsou to ještě štěňata nebo dospělí jedinci. Zatímco štěňata si vysvětlují naši pozornost jako vyzvání ke hře, starší psi jsou k ní lhostejní, píše italský deník La Repubblica.

K mláďatům pronášíme melodická, sladká slůvka beze smyslu mírným hlasem a nezáleží na tom, zda jde o lidi nebo zvířata. Ale především psi si vysvětlují naši pozornost jako vyzvání ke hře, ovšem jedině tehdy, když jsou maličcí. Jestliže však vidíme naše dospělá domácí zvířata stále jako mláďata a mluvíme na ně stále stejným způsobem, zůstávají dospělí psi k naší “dětské” řeči lhostejní.

Ukázal to výzkum vědců z univerzity v Saint-Étienne ve Francii. Vědci nahráli hlasy 30 žen, které pronášely krátké věty typu “Pojď sem, miláčku!” nebo “Hodný chlapeček”, zatímco se dívaly na fotografie štěňat a dospělých psů. Kdyby se totiž ženy obracely na skutečná zvířata, improvizovaly by a experiment by tak byl méně kontrolovatelný a nebylo by jej možno opakovat. Pokus se pak opakoval s tím, že ženy mluvily a dívaly se přitom na osoby. Poté vědci pustili nahrávky deseti štěňatům a deseti dospělým psům.

Zjistili, že jen štěňata reagovala a přiběhla k reproduktoru s nadějným výrazem v domnění, že si s nimi někdo bude hrát, jakoby pronášená slova byla vyzváním ke hře. Stejně tak štěňata reagovala, když slyšela nahrávky, na nichž ženy hovořily při pohledu na dospělého psa. Hlas z reproduktoru je však zajímal méně, když ženy mluvily při pohledu na člověka. A dospělí psi? Na chviličku obrátili zrak směrem ke zdroji zvuku, ale pak zvuk ignorovali nezávisle na tom, zda ženy hovořily s pohledem upřeným na fotografii štěněte, dospělého psa či člověka, uvádí autor studie Nicolas Mathevon. Vědci zatím nedovedou důvody toho chování psů vysvětlit.

Snad by byla jejich pozornost snadněji upoutána, kdyby k nim hovořil člověk z masa a kostí, a nikoli reproduktor, snad by jejich zájem spíše vyvolaly známé hlasy. Otázka zůstává otevřená. Reakci štěňat by snad bylo možné vysvětlit tou skutečností, že “dětská řeč” zřejmě štěňatům pomáhá pochopit nová slova, podobně jako je tomu u dětí. Tuto hypotézu, kterou jiné studie zpochybňují, je však třeba ověřit, stejně tak jako to, zda reakce štěňat je vrozená nebo získaná. “Jednu věc tato studie jasně prokázala, a to, že s našimi domácími zvířaty jednáme jako s dětmi nezávisle na tom, jak jsou stará,” uzavírá etoložka Monique Udellová z americké Oregonské státní univerzity.

Zdroj: ČTK

Články - další články