Jak se chovat na sjezdovkách? Tahle pravidla byste měli dodržovat

12. února 2019·Články·Lukáš Vaněk

Ilustrační foto (zdroj: Shutterstock.com)

Během zimního období je samozřejmě ten správný čas si zabalit kufry a odjet do hor si zalyžovat. I sjezdovky však mají svůj řád - někdy i nepsaný -, který je potřeba dodržovat, abychom svým chováním či jízdou neohrozili nejen sebe, ale také ostatní lyžaře.

Dbát o bezpečnost svoji a ostatních lyžařů na sjezdovce je to hlavní, na co by měli lidé na kopcích myslet. Ne vždy se tak ale děje, a proto se na sjezdovkách dost často objevuje alkohol a arogantní lyžaři, kteří přeceňují své schopnosti. Mezinárodní lyžařská federace proto vydala praktické desatero, při jehož dodržování by mělo být o bezpečnost na sjezdovce postaráno.

Ohleduplnost

Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu. Lyžaři a snowboardisté jsou zodpovědní nejen za své chování, ale také za své vadné vybavení. Platí to i pro ty, kteří používají nově vyvinuté vybavení.

Přiměřená rychlost

Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím. Srážky jsou většinou způsobené tím, že se lyžaři nebo snowboardisté pohybují příliš rychle a nevidí ostatní. Lyžař nebo snowboardista proto musí být schopen zastavit, otočit se a pohybovat se v rozsahu jeho dohledu. Ve skiareálech plných lidí nebo na místech se sníženou viditelností se proto lyžaři nebo snowboardisté musí pohybovat pomalu, a to zejména na okraji strmého svahu, ve spodní části svahu a v oblastech kolem lyžařských vleků.

Volba směru

Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním. Lyžování a snowboarding jsou sice volnočasové sporty a lidé se mohou pohybovat, kde se jim zlíbí, ovšem musí dodržovat zmíněná pravidla a přizpůsobit jízdu svým schopnostem a podmínkám na svahu. Je důležité si pamatovat, že lyžař vepředu má vždy přednost. Snowboardista nebo lyžař, který jede za ním ve stejném směru, si musí od něj udržet bezpečnou vzdálenost, aby se mohl volně pohybovat.

Předjíždění

Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře. Snowboardista nebo lyžař je však za předjížděcí manévr plně odpovědný a musí jej dokončit tak, aby osobě, kterou předjel, nezpůsobil žádné zranění. Platí to i v případě, pokud osoba předjíždí lyžaře nebo snowboardistu, jenž stojí na místě.

Přejíždění svahu a křížení cesty

Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení. Zkušenosti jasně dokazují, že zdrojem nehod je i opětovná jízda po zastavení, kdy se lyžaři nebo snowboardisté znovu zapojují do provozu. V takovém případě mají výhodu pravidla o volném výběru směru, i když jedou pomalu. Nesmí však ohrozit bezpečnost ostatních osob.

Zastavení

Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky. Toto pravidlo neplatí na opravdu rozsáhlých sjezdovkách, kde je dostatek místa, ale obecně platí, že lyžař nebo snowboardista musí zastavit na kraji sjezdovky. Dále je nutné si zapamatovat, že se nesmí zastavit na úzkých a ze shora těžko viditelných místech.

Stoupání

Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky. Stopy totiž poškozují sjezdovku a mohou lyžaře nebo snowboardisty ohrozit.

Respektování signalizace

Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci. Stupeň obtížnosti trati je vyznačen černou, červenou, modrou nebo zelenou barvou. Lidé si mohou svévolně vybrat jakou trať chtějí. Sjezdovky jsou dále označeny dalšími značkami, které ukazují směr, varují před nebezpečím nebo před uzavírkami. Označení varující před uzavřením sjezdovky by měli brát lidé vážně, protože je to v jejich vlastním zájmu. Pokud značení nebudou respektovat, dělají tak na vlastní nebezpečí.

První pomoc

Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc. Toto by však mělo být základním principem pro každého sportovce bez ohledu na nějaké nařízení. Před případným poskytnutím první pomoci je nutné ještě kontaktovat horskou službu a označit místo nehody nad zraněným lyžařem zkříženými lyžemi zapíchnutými do sněhu. Je důležité vyčkat do příjezdu záchranářů.

Identifikace

Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě. Jestliže se stanete svědkem nehody, je důležité mít u sebe doklad totožnosti, popřípadě pořízené fotografie. Při objasnění občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti to může být pro horskou službu i policii opravdová pomoc. “Pokud vznikne škoda (úraz) Vám, pak je možné získat pojistné plnění i z případného úrazového pojištění. Jinak je vždy nutné zavolat svou pojišťovnu a případ jí hned nahlásit. Případně pak horskou službu/Policii, aby případ zadokumentovala. Ideálně také zajistit si nějaké svědky,” uvedl pro Frekvenci 1 tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa

Mezi další pravidla patří zejména dávání přednosti. Někteří lyžaři nebo snowboardisté se totiž mylně domnívají, že tu platí pravidlo pravé ruky stejně jako v dopravě. Na sjezdovkách má však vždy přednost pomalejší lyžař. Během celodenního lyžování by si měli lidé dávat přestávky a občerstvit se. Lidé by se však měli vyhýbat alkoholu. “Pojistné události způsobené v důsledku požití alkoholu mají pojišťovny ve výlukách. Jeden grog na zahřátí bychom ale tolerovali,” upřesnil Káňa.

 

Články - další články