Jste optimisté? Pak nejspíš trpíte poruchou mozku

Podle vědců je optimismus u lidí poruchou mozku. Pouze lidé s těžkými depresemi vidí svět realisticky, uvádí studie britských a německých expertů na problematiku chápání mozku.

Na výzkumu se podílely univerzity z Londýna a Berlína. Postoje typu “to se mi stát nemůže” nebo “zlepší se to” jsou pro člověka škodlivé. Lidé by mohli dělat bezohledná rozhodnutí nebo mít nerealistická očekávání ve všem, od osobního zdraví až po financování. Vědci si mysleli, že růžové vyhlídky jsou zprostředkovány v centru mozku, které se podílí na zpracování chyb. Tým z Anglie a Německa se tedy rozhodl pro studium tohoto centra pomocí funkčního zobrazování magnetickou rezonancí.

Výzkumný tým poskytl účastníkům seznam 80 různých negativních životních událostí, včetně získání Alzheimerovy nemoci, propuštění, podvádění partnerem a podobně. Byli požádáni, aby vyhodnotili, jak pravděpodobně budou tyto události prožívat. Poté, co vědci zaznamenali, za jak pravděpodobné lidé tyto situace považují, dostali testovaní lidé informace o tom, jak statisticky pravděpodobné takové události jsou. Vědci sledovali mozkovou aktivitu během těchto testů.

Naše zjištění naznačují, že tato lidská náchylnost k optimismu je usnadněna tím, že mozek špatně kóduje chyby v odhadech, když vyžadují pesimistické aktualizace,” uvedl tým v online verzi časopisu Nature Neuroscience.

Podle závěru je tedy optimismus u lidí neurologická porucha, která nám zabraňuje pamatovat si a vytěžovat informace, které si nechceme pamatovat, protože se nám nelíbí. Odmítáme si připouštět, že nám hrozí nebezpečí, nevěříme, že se nám může něco špatného přihodit. Vědci jsou toho názoru, že pouze lidé, kteří trpí těžkými depresemi, které musí léčit, vidí svět realisticky.