Má alkohol špatný vliv na paměť? Vědci dospěli k nečekanému závěru

12. srpna 2019·Články·Lukáš Vaněk

shutterstock

Vědci z univerzity v britském Exeteru přišli s novou studií týkající se vlivu alkoholu na lidský mozek. Tentokrát se však tým zabýval vlivem alkoholu na paměť. Výsledek výzkumu vědce překvapil.

Experimentu se zúčastnilo 88 lidí, z toho bylo 31 mužů a 57 žen ve věku 18-53 let. Účastníci byli rozděleni do dvou náhodných skupin a bylo jim řečeno, že buďto mohou vypít kolik alkoholu chtějí, nebo nesmí pít vůbec. Následující den obě skupiny dělaly stejný úkol. Vědecký tým porovnal výsledky a dospěl k závěru, že skupina lidí, která pila alkohol, si zapamatovala daleko více z toho, co se naučila.

Tým chtěl tímto pokusem upozornit, že vedle tradičních negativních dopadů alkoholu na lidské zdraví – pokud se konzumuje ve velké míře -, jako je ztráta paměti nebo psychická porucha, jsou i pozitivní účinky alkoholu. “Náš výzkum nejen ukázal, že ti, kteří pili alkohol, si lépe zapamatovali opakování slov, ale také to, že ti, kteří vypili ještě více alkoholu, si toho pamatovali nejvíce,” uvedla profesorka Celia Morgan z Exeterské univerzity ve zprávě publikované v žurnálu Nature.

Proč tomu tak je není podle profesorky Morganové zcela jasné. Vše ale nasvědčuje tomu, že alkohol blokuje krátkodobou paměť, ale tu dlouhodobou neovlivňuje. Hippocampus, což je důležitá část mozku pro paměť, upravuje krátkodobou paměť a přeměňuje ji na dlouhodobou. Výsledek průzkumu potvrdil i druhý úkol, který spočíval na stejné bázi jako předchozí, ale tentokrát měly skupiny za úkol poznat obrázky.

Články - další články