Češi a manželství? Svatby nepovažují za zbytečné, otevření jsou i rozvodům, ukázal průzkum

21. března 2017·Články·Redakce

Většina Čechů nepovažuje manželství za zbytečnou instituci, pokud ale nefunguje, je rozvod přijatelným řešením. Nicméně podle třetiny veřejnosti je pravděpodobnější, že děti rozvedených rodičů se také rozvedou. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které poskytlo jeho výsledky ČTK.

S rozvodem v případě nefunkční rodiny souhlasí 75 procent lidí. Zhruba 50 procent si současně myslí, že jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně a že není nutné, aby rodiče žijící se svými dětmi uzavřeli sňatek. Na 56 procent veřejnosti se navíc kladně staví k soužití lidé bez formálního sňatku.

Na druhou stranu jen 12 procent dotázaných si myslí, že manželství je zbytečná instituce. Opačného názoru je 59 procent Čechů. Dvaasedmdesát procent občanů zároveň ale nesouhlasí s tvrzením, že špatné manželství je lepší než žádné. Obdobný podíl lidí také nesouhlasil s výrokem, že není správné, aby spolu žili partneři v jednom bytě, pokud nebyli oddáni.

Narození dětí je hlavním důvodem pro uzavření sňatku jen pro 31 procent lidí, přičemž častěji to jsou lidé se špatnou životní úrovní. Proti soužití lidí či výchově dětí bez uzavření sňatku mezi partnery se častěji staví i věřící.

Zdroj: ČTK

Články - další články