Nekompromisní zabijáci: Jak se kočky rozšířily po světě a co tím způsobily?

16. listopadu 2018··Barbora Pisingerová

Kočky dnes žijí prakticky po celém světě. Nebylo tomu tak ale vždy. Nejprve si musely získat člověka. A to se jim povedlo zhruba před 12 tisíci lety.

Osudy koček a lidí se zkřížily někdy v době vynálezu zemědělství, tedy kolem roku 10 000 před naším letopočtem. Člověk začal skladovat úrodu na pozdější časy, ta ale nutně lákala hlodavce a různé živočichy. No a kde byla kořist, tam se začaly objevovat i kočky.

S příchodem neolitu, neboli mladší doby kamenné, se kočky začaly čím dál více shromažďovat kolem lidských osad kvůli větší koncentraci myší a tedy větší šanci na úspěšný lov. To lidem vyhovovalo, protože aby mělo jejich pěstitelské snažení smysl, bylo potřeba uchránit úrodu a regulovat výskyt záškodníků. Postupně proto vznikl vztah, ze kterého těžily obě strany.

Od neolitu (cca 8 000 – 5 000 př. n. l., pozn. red.) se dá hovořit o domestikovaných kočkách a díky práci archeologů máme i řadu důkazů, že k nim lidé měli vřelý vztah. Četné hroby, ve kterých kočky leží po boku svých lidských přátel pochované se zjevnou úctou naznačují, že se těšily výrazně lepšímu postavení, než divoká zvířata.

Lidé, jejich úroda a kočky však nezůstávali na jednom místě. Praktické využití těchto zvířat objevili například vikingové, když během dlouhých plaveb potřebovali na lodích uchránit zásoby. K tomu jim pomáhali právě kočičí pasažéři. Existenci tohoto zvyku dokládají archeologické nálezy z vikinského pohřebiště z 8. století našeho letopočtu.

Jak ale kočky na lodích cestovaly spolu s lidmi, dostaly se do končin, kde se nikdy předtím přirozeně nevyskytovaly. A nastal problém. Zejména na menších ostrovech neměly přirozené nepřátele, zato měly k dispozici množství druhů, které jim mohly posloužit jako kořist. Pro drobné ptáky, hlodavce či plazy tím začala jatka.

Kočky jsou totiž velmi schopnými predátory. Díky svým schopnostem však již z povrchu zemského nenávratně sprovodily desítky druhů hlodavců, ptáků a plazů. Aby se jiné druhy podobnému osudu vyhnuly, zavedly některé státy restriktivní opatření.

Jedním z nich je Nový Zéland, který chce do roku 2050 ze svého území vykázat všechny nepůvodní predátory. A to včetně domácích koček. Podobné nařízení však pochopitelně zvedlo vlnu nevole.“Moje tři kočky jsou jediným způsobem, jak mohu bojovat s hlodavci v oblasti, kde bydlím. Pokud nebudu moci mít kočku, bude pro mě skoro nezdravé žít ve svém vlastním domě,” uvedla například Novozélanďanka Nico Jarvis pro Otago Daily Times.

- další články