Nemoci jsou častější než úrazy. Myslete na to při pojištění

5. listopadu 2018··Karolína Stránská

V životním pojištění zaznamenávají pojišťovny posun. U naprosté většiny životních pojistek už převládá krytí rizik nad investiční složkou. Problém je však pro změnu v nastavení. Lidé si pojišťují drobné úrazy a na nejzávažnější rizika sjednávají nedostatečné částky.

Adam žije se svou ženou a synkem v menším městě na jihu Čech. Dříve pracoval jako programátor CNC strojů, ve volném čase hrál volejbal a chodil na ryby. Byl zdravý, nikdy ho netrápilo žádné delší onemocnění kromě zvýšeného tlaku. Přesto ho jednoho letního večera při grilování postihla prudká bolest hlavy doprovázená potížemi s hybností končetin a řečí. Záchranka ho odvezla do nemocnice a po CT mozku bylo jasno: ve svých 38 letech Adam prodělal mozkovou příhodu.

Jeho zdravotní stav bohužel není dobrý ani v současnosti. Následky v podobě poruchy řeči a hybnosti končetin přetrvávají. Kvůli zhoršení stavu byl znovu hospitalizován. Do zaměstnání se kvůli trvalým následkům už nevrátil. Je v invalidním důchodu pod pravidelným dohledem lékařů, musí rehabilitovat a využívat logopeda.

To vše pro rodinu představuje obrovskou zátěž. Adamova žena je zaměstnaná jako krejčová, takže se příjem rodiny razantně snížil. Nebýt podpory rodiny a plnění z životního pojištění, které si Adam sám sjednal, když se jim narodil syn, měla by rodina vážný existenční problém.

Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak.

Adamovi pojišťovna vyplatila celkem 842 800 korun. Z rizika velmi vážného onemocnění to bylo 400 tisíc korun, stejná částka šla z rizika invalidity. Za pracovní neschopnost od 15. dne dostal 20 800 korun a za samostatnou hospitalizaci 22 000 korun. Adam výplatu využil na pokrytí ztráty příjmu.

Bohužel zkušenosti ukazují, že nadpoloviční většina pojištěných takto správně nastavenou smlouvu nemá. Lidé si stále myslí, že větší hrozbou je úraz. Jenže statistiky dokazují pravý opak. Jen 12 % úmrtí je způsobeno úrazem, zbylých 88 % je způsobeno nemocí. U invalidity připadá pouze 6 % na úraz, zbylých 94 % je následkem nemoci.

Máte životní pojištění? Nechte si od nás zdarma prověřit, zda je správně nastavené.

Dalším problémem je podpojištění. Pojistné částky je třeba nastavit tak, aby účinně pomohly překlenout i dlouhé období bez výdělku. Stovky tisíc rodinu dlouhodobě nespasí, měly by to být milionové sumy.

 

- další články