Nový způsob výuky matematiky: Rodiče mají o Hejného metodu stále větší zájem! V čem spočívá?

Přibývá rodičů, kteří se seznamují s Hejného metodou výuky matematiky. Zatímco v loňském školním roce se konaly desítky setkání, kde rodiče poznávali principy tohoto způsobu výuky, od září byly podobných schůzek stovky. V tiskové zprávě to uvedla Petra Prokopová Machalová, která má kontakt s rodiči na starosti jako lektorka společnosti H-Mat, jež zastřešuje Hejného metodu v Česku. Tato výuka je postavena na objevování postupů samotnými dětmi a tvůrčím hledání řešení, což rodiče z vlastní zkušenosti neznají.

V učebnicích pro Hejného metodu se také objevují úplně jiné typy úloh, než rodiče poznali, když sami chodili do školy. Učitel děti neseznamuje s hotovými postupy, žáci se nedrilují příklady, aby je uměli spočítat rychle. To může vést k nedůvěře vůči tomuto způsobu výuky, který se používá přibližně ve třetině českých základních škol.

Učitelé proto zaznamenávají velký zájem rodičů o bližší informace. “Řešíme ho formou otevřených hodin, které postupně přerostly v to, čemu říkáme kavárny. Zatímco v loňském školním roce se jednalo řádově o desítky případů škol, od září lze mluvit o stovkách setkání, pořádaných nejenom jednorázově, ale často jako celé cykly, při nichž se rodiče seznamují s jednotlivými prostředími Hejného matematiky,” vyprávěla Prokopová Machalová.

Rodiče si nový způsob výuky matematiky, který bývá uváděn jako možná cesta k její větší oblibě, zkouší na vlastní kůži. Řeší stejné úlohy jako jejich děti. “Hra je promění, po dvou hodinách se zpočátku vystrašeným rodičům v zápalu řešení úloh vyplaví endorfiny a zpravidla se z nich stanou příznivci Hejného metody, kteří se chtějí vracet,” popsala údajně typický proces proměny rodičů Prokopová Machalová.

Matematických kaváren se někdy účastní i několik desítek rodičů najednou. Někdy pro ně připravují úlohy samotné děti.

Hejného matematika se zatím vyučuje převážně na prvním stupni základních škol. Z učebnic pro druhý stupeň zatím vyšly tři z plánovaných sedmi dílů. Probrání jednoho dílu trvá půl až tři čtvrtě roku, uvedly internetové stránky společnosti H-Mat.

Zdroj: ČTK